Tyreoiditt er en betennelse i skjoldbruskkjertelen, og den er som regel autoimun. En slik betennelse kan føre til høyt stoffskifte, lavt stoffskifte eller at man svinger mellom begge deler.

Det finnes mange former for tyreoiditt, både autoimmune og ikke-autoimmune typer, kronisk og forbigående. Man vet ikke hvorfor enkelte får en slik betennelsesreaksjon, men det er flere mulige årsaker

Når en slik betennelsesreaksjon først har begynt har man ingen medisinske muligheter til å bremse denne utviklingen, og det vanlige er å heller behandle konsekvensen av betennelse i kjertelen som da blir en stoffskiftesykdom.

Det bemerkes likevel at forskning finnes som viser at derosm man har antistoffer, altså en påvist autoimmun betennelsesreaksjon, kan denne bremses eller stoppes helt dersom man gå over på et fullstendig glutenfritt kosthold i 3-6 måneder (se lenke runder)

Former for tyreoiditt som forårsaker høyt stoffskifte/hyperthyreose: