Siden er under arbeid

 

Kvinner som tar antityroide legemidler og som ønsker å bli gravide bør diskutere dette med sin lege. Det er risiko for moren og fosteret hvis hypertyreosen ikke er godt kontrollert, og disse risikoene kan unngås eller minimeres med hyppige kontroller og riktig medisinjustering gjennom hele svangerskapet.

Kvinner som er gravide eller ammer bør ikke behandles med radioaktivt jod. Å ha radioaktiv jodbehandling før du blir gravid vil vanligvis eliminere behovet for antityroide legemidler og eventuell tilhørende risiko. En kvinne bør vente minst seks måneder etter radioaktiv jodbehandling før hun prøver å bli gravid

Graves og graviditet – hva sier forskningen?

Det er verdt å merke seg at Graves er en autoimmun sykdom, mens man kan ha tyreotoksikose uten at det er autoimmunt. Det kan være nyttig å være klar over hvilken diagnose man har før man tar forholdsregler i forhold til graviditet og behandling av sykdommen

Vi har samlet noe forskning på Graves og graviditet

Graves sykdom forverres betraktelig i begynnelsen av graviditet og kort tid etter fødselen.