Her har vi samlet noen vanlige symptomer mange stoffskiftepasienter fremdeles har selv om de får behandling og «prøvene er fine». Rådene vi gir her er basert både på forskning, anbefalinger fra RELIS og Helsebiblioteket samt pasienterfaringer.

Dette er en artikkel under konstant arbeid fordi det stadig vil dukke opp symptomer vi ønsker å gi informasjon om. Har du noe du ønsker vi skal ta opp til vurdering i artikkelen? Send epost til post@thyroidea.no

 

Smerter under fotbladene

Mange med lavt stoffskifte forteller om smerter under føttene, eller fotbladene, særlig når de står opp om morgenen eller når de har sittet eller ligget en stund. Dette kan være så smertefullt at man kvier seg for å stå opp fordi det er vondt å gå. Selv om smertene som regel gir seg etter en stund kan det vare i kanskje en time før det går over. Dette kan jo gjøre morgenstell og det å komme seg ut av huset og på jobb ganske strevsomt.

Stoffskiftepasienter har erfart at følgende kan hjelpe for å få bukt med dette problemet:

Skifte av medisin. Svært mange har opplevd at slike smerter forsvinner fullstendig når de går over til Thyroid. For noen kan sannsynligvis Liothyronin også fungere, da det ofte er T3, som er involvert i oksygentransport inn i cellene, som mangler.

Magnesium, B12. Begge disse har en innvirkning på muskulatur og oksygentransport til muskelvev. Har man lave verdier her kan tilskudd av disse fungere. Det er viktig å sjekke først med prøver hos legen. NB: Følg alltid opp med nye prøver etter å ha tatt tilskudd en stund. Smerter under føttene som ikke går bort, bør en lege se på og event henvise til spesialist da det kan være hælspore. En kortisonsprøyte lokalt i området kan hjelpe for noen.

 

Muskelsmerter

Mange stoffskiftepasienter har problemer med kroniske muskelsmerter. En del stoffskiftepasienter har erfart at følgende kan hjelpe for å få bukt med dette problemet:

Skifte av medisin. For mange forsvinner slike kroniske smerter ved overgang til Thyroid eller Liothyronin. Dette kan ha sammenheng med at T3 er involvert i transport av oksygen til celler.

Magnesium, B12 og jern. Alle disse har en innvirkning på muskulatur og oksygentransport til muskelvev. Er man anemisk (mangel på jern eller B12)  kan det gjøre at man enten mangler røde blodceller eller at disse er unormale og ikke fungerer som de skal. Det vil da være vanskelig å få både oksygen og næringsstoffer inn i cellene i kroppen, noe som kan gi svakhetsfølelse og muskelsmerter. Det er viktig å sjekke først med prøver hos legen. NB: Følg alltid opp med nye prøver etter å ha tatt tilskudd en stund.

 

Leddsmerter

Mange forteller om leddsmerter, spesielt i hender og føtter. Dette kan ofte være en konsekvens av at den autoimmune reaksjonen som er skyld i stoffskiftesykdommen fortsetter på sin vei gjennom kroppen og angriper stadig nytt vev. Revmatisme og leddgikt er ofte autoimmunt. Her er det dermed viktig å se på hva man kan gjøre for å stanse eller bremse ned den autoimmune reaksjonen.

Det er kjent at D-vitamin  og autoimmunitet henger sammen. Det kan dermed være nyttig å se hvordan det står til med D-vitamin nivået og evt ta tilskudd. Å oppholde seg ute i sola i sommerhalvåret minst en halv til en time hver dag vil ofte også kunne hjelpe for å få opp D-vitaminnivået. Likevel: mange stoffskiftepasienter forteller oss at selv om de har vært ute i sola svært mye om sommeren går nivået ikke opp. Det kan derfor ofte være nødvendig med tilskudd.

Noen mindre studier har vist at å spise glutenfritt i et halvt til ett år kan gjøre at antistoffene, som er måten man måler hvor høy den autoimmune reaksjonen er, går kraftig ned. Også såkalt AIP, AutoImmuneProtocol, er en kostholdsmetode som fungerer godt for mange stoffskiftepasienter for å få ned antistoffene og bremse den autoimmune reaksjonen. Antistoffene kalles Anti-TPO og TRAS og bør måles fast hos legen som en del av overvåkingen av stoffskiftesykdommen.

Likevel: leddsmerter er ikke uvanlig for dem som IKKE har en autoimmun form for stoffskiftesykdom. Noen slike pasienter rapporterer at symptomene blir verre om man har for lave nivåer av T3.

 

Forstoppelse

Dette er et kjent problem hos dem med lavt stoffskifte. Ofte forbedres dette med substitusjonsbehandling med stoffskiftehormoner, men det hender at symptomer blir hengende igjen selv med behandling.

Også her rapporterer en del pasienter om at dette forbedrer seg ved å bytte medisin. Men en del stoffskiftepasienter har problemer med at de mangler en del vitaminer og mineraler. Hva gjelder forstoppelse er det to ting som kan hjelpe meget godt; C-vitamin brusetabletter og magnesium i pulver eller som brusetablett. Magnesium i kapselform vil ikke ha noen effekt. Magnesiumoksid har blitt brukt på sykehus mot forstoppelse i mange tiår og er velkjent. Begge disse bør tas rett etter mat og vil som regel hjelpe relativt fort.

Det er teoretisk mulig å overdosere på C-vitamin, men da må man spise en kvart kilo ren C-vitamin på en dag. Det er urealistisk å tro dette vil være et problem. Brusetabletter med inntil 1 gram, (1000 mg) vil ofte gjøre susen.

Magnesium kan man overdosere på om man ikke har mangel og om man tar for mye. Man skal heller ikke ta magnesium eller andre mineraler fast, men som en kur over noen uker eller måneder og så slutte eller evt ta en lav vedlikeholdsdose. Det er derfor meget viktig å sjekke dette med blodprøver før man evt begynner å ta dette som tilskudd og også etter et par måneder for å se hva slags effekt det har hatt og at man ikke overdriver. Dersom man ikke har mangel på magnesium er det bedre å bruke andre midler mot forstoppelse fra apoteket.

Å spise friske, rå grønnsaker som sukkererter, gulrøtter og paprika samt en hel frukt eller to per dag kan også hjelpe mye da disse vil inneholde mye vann og mye fiber på samme tid. Ofte vil det få ting gjennom tarmsystemet lettere. Juicer både av frukt og grønnsaker vil ikke kunne hjelpe da fibrene er fjernet, og alt som er igjen er sukker og væske. Det er derfor bedre å spise frukt og grønnsaker hele og rå.

 

Tinnitus

Flere har rapportert at dette forsvinner fullstendig ved overgang fra Levaxin til Thyroid, selv etter mange år med plager.

 

Rastløse ben (om natten)

For mange vil det hjelpe å ta magnesiumtilskudd en time eller to før man legger seg. Det er verdt å merke seg at ulike produkter/merker fungerer mer eller mindre bra for ulike pasienter. Det kan derfor lønne seg å prøve ut andre merker om det første man forsøker ikke synes å ha effekt. Mange stoffskiftepasienter har dårlig næringsopptaksevne i tarm. Det kan derfor være nødvendig for enkelte å ta større doser enn det som står anbefalt på pakken. Likevel: Man kan overdosere på magnesium, særlig om man tar større doser over lang tid. Det er derfor viktig om man tar mineraltilskudd å følge opp med blodprøver for å se at nivået ikke blir for høyt. Når man har kommet opp på en akseptabel dose kan man evt fortsette med en lavere dose for å vedlikeholde nivået.

Også å sjekke og behandle for evt mangel på jern og B12 kan være noe som hjelper for mange.

 

Mentale lidelser som angst, depresjon, fobier, OCD

Noen leger mener at alle med påvist stoffskiftesykdom som lider av slike tilstander trenger behandling med T3, uansett hva prøvene måtte vise. Men også B12 har en kjent positiv effekt på mentale lidelser. Her må stoffskiftepasienter ofte ha høyere verdier enn normalområdet, med verdier på opp mot 700-1000. Injeksjoner er erfaringsmessig det som fungerer best.

 

Pusteproblemer. Vanskelig for å trekke pusten dypt, følelse av å ikke få i seg nok oksygen

Både T3, B12 og jern er involvert i å transportere oksygen inn i hver enkelt celle. Det er dermed viktig å ha nok av alle disse om dette systemet skal fungere. Det kan derfor ofte hjelpe å ha optimale nivåer av alle disse tre.

 

Hjerteproblemer, arytmi, dårlig sirkulasjon

Flere studier har vist både at mangel på T3 i seg selv kan føre til hjerteproblemer og at de som må igjennom hjerteoperasjoner har større sjanse for å overleve operasjonen om de får tilskudd av T3. Det finnes også studier som viser at T3-mangel kan være lokalt, dvs at man kan ha mangel på T3 f eks i hjertet, men ikke i lever eller andre steder i kroppen. Det er dermed svært viktig for dem med slike problemer, eller der man kan være genetisk disponert for å få hjerteproblemer, å se til at man har nok T3. Dette kan kun påvises gjennom å teste for T3 og rT3 ved Hormonlaboratoriet på Aker sykehus.

 

Søvnproblemer

Mange stoffskiftepasienter har problemer med søvnen. Dette kan bety at man har problemer med å sovne om kvelden, at man våkner mange ganger i løpet av natta, at søvnkvaliteten generelt er dårlig og at man aldri sover dypt, og at man våkner om morgenen uten å føle seg uthvilt. Stoffskiftepasienter har større risiko for å lide av søvnapné, noe som i seg selv fører til ekstrem tretthet og utslitthet.

 

Trenger du T3 eller kanskje til og med T2? Studier har vist at T3 konvertert fra syntetisk T4 (Levaxin) ikke passerer blod/hjerne-barrieren. I tillegg har en del stoffskiftepasienter problemer med å konvertere T4 til T3, noe som betyr at de også vil ha problemer med å konvertere videre nedover til T2. Erfaringsmessig har svært mange stoffskiftepasienter fått betydelig bedre søvn etter å ha gått over på Thyroid, men en del har også blitt bedre med tilskudd av T3 (Liothyronin). For at konverteringen skal fungere trenger man sink og selen. Dette kan fastlegen din teste med blodprøver.

 

Melatonin regnes som selve søvnhormonet Man kan ta det som tilskudd, men bare ca ⅓ får virkning av det, og det mister effekt over tid. Melatonin må din lege skrive ut på resept, mens det i andre land er fritt tilgjengelig som kosttilskudd. Melatonin tas en time før leggetid.

 

Mangler du magnesium eller B-vitaminer? Mangel på disse kan gi søvnforstyrrelser. Magnesium kan hjelpe de som har problemer med å sove (insomnia) Merk at både magnesium. B12 og B6 kan gi svært livaktige drømmer, og det anbefales derfor å ta slike tilskudd tidlig på dagen. B12 har direkte innvirkning på melatonin og døgnrytme.

 

En del har døgnrytmeproblemer – at de er våkne utover natten og sover på dagen, eller at døgnrytmen deres er uregelmessig. Mange sliter med å falle i søvn selv om de aldri føler at de får sove nok.

 

Har du problemer med binyrene? Binyreproblemer er vanlig blant stoffskiftepasienter, og hormonene binyrene produserer er med på å regulere døgnrytmen. Et vanlig symptom for de som har binyreproblematikk er at de først føler seg ordentlig våkne etter kl 18 og holder seg våkne langt utover kvelden og natten.

 

Når tar du stoffskiftemedisinen din? Noen merker en forskjell på søvnkvaliteten om de tar stoffskiftemedisinen sent på dagen, særlig om de bruker T3. Det kan være lurt å ta ihvertfall noe av T3-dosen din om kvelden.

 

Konsentrasjonsvansker og hjernetåke

Noen sendte inn en henvendelse til Thyroidea Norge der de beskrev opplevelsen av hjernetåke “som å gå med en hjelm på hodet”, hvilket vi synes er en fantastisk god beskrivelse. Ikke direkte smertefullt men en tyngde hele tiden.

Her er det litt vanskelig å gi spesifikke råd, fordi dette er en del av det typiske sykdomsbildet. Mange opplever at hjernetåken forsvinner når de får medisiner. Men så er det de som opplever at hjernetåken gradvis blir VERRE selv om de er medisinert. Hva gjør man da?

 

En studie har vist at hos en del pasienter kommer ikke den type T3 som er konvertert fra Levaxin, inn i hjernen. Den passerer altså ikke blod/hjernebarrieren. For disse pasientene vil det ofte hjelpe med tilskudd av T3 eller å gå over på Thyroid. Men ettersom det er så mye som er nødvendig for at hjernen skal fungere er det viktig å se på dette og.

 

Mange stoffskiftepasienter har veldig lave jern- og B12-verdier. Disse er nødvendige for at alt vev i kroppen skal kunne få nok oksygen. Har man svært lave verdier vil det kanskje ikke i seg selv være årsak til hjernetåke, men det vil garantert forverre den. Å få optimale nivåer er dermed meget viktig,

 

Hjernen består av rundt 60% fett. For dem som har gått i mange år på en kalori- og fettfattig kost i håp om å gå ned i eller holde vekten kan det avhjelpe hjernetåken å spise fett for hjernens skyld. Vi anbefaler plantefett som avokado, olivenolje, nøtter og frø samt fett fra dyr. Å koke kraft på margbein kan ofte være til god hjelp.

 

Vektøkning

Vektøkning er et av de mest kjente symptomer på lavt stoffskifte, selv om det også kan skje at de med høyt stoffskifte opplever at vekten går oppover ettersom sykdommen utvikler seg. En del både allmennleger og spesialister tror at de med lavt stoffskifte opplever en vektøkning i forbindelse med sykdommen på 1-5 kg. Pasienterfaring viser noe ganske annet. Riktignok har vektøkningen en sammenheng med hvor tidlig en stoffskiftesykdom blir diagnostisert og behandlet. For dem som må gå i mange år uten en diagnose vil vekten ofte øke mer over tid. Men noe av det viktigste mange pasienter erfarer som mange leger ikke synes å ta inn over seg, er at svært mange pasienter opplever sterk vektøkning også etter at behandling er igangsatt. Vi har sett at det ikke er uvanlig å legge på seg flere titalls kilo, av og til så mye som 100 kilo i verste fall.

En del pasienter som har sett at vekten deres har gått opp og opp over mange år ved behandling med Levaxin alene har opplevd sterk vektnedgang ved å gå over til Thyroid. Også nyere studier bekrefter pasienterfaringen.

Så hva kan gjøres?

Det er ikke så enkelt som at man bare kan spise mindre og trene mer og så vil vekten gå ned. Det er kjent at dette er en metode som fungerer dårlig for stoffskiftepasienter. Dette har flere årsaker, og vil skal se på en del av dem her

Å minske kaloriinntaket

Å spise mindre vil sjelden hjelpe stoffskiftepasienter å gå ned i vekt. Årsaken er at dette kan senke stoffskiftet ytterligere, noe som igjen vil forverre vektproblemene. I tillegg har mange stoffskiftepasienter problemer med næringsopptaksevnen i tarmen, og det er svært viktig at det spiser nok og ordentlig for å få i seg så mange næringsstoffer som mulig. Men dette er som regel ikke egentlig en issue for stoffskiftepasienter da svært mange har problemer med apetitten og med å få i seg særlig mye mat. Å tro at årsaken til vektøkning hos stoffskiftepasienter handler om at de spise for mye er en myte.Tvert imot kan det ofte hjelpe stoffskiftepasienter å gå ned i vekt om de spiser oftere og mer slik at forbrenningen øker.

Inflammasjon/betennelsestilstand

At skjoldbruskkjertelen blir betent, eller at man har generell betennelsestilstand i kroppen, er ganske vanlig. Dette kan bl a måles ved at Ferritin er høy mens alle andre jernverdier er lave, ved å se på C-peptid og kolesterol samt Kreatin kinastase, som er et muskelenzym (CK). Dette kommer av at det autoimmune reaksjonen raser videre i kroppen og forårsaker betennelseslignende tilstander i alt vev, blant annet  muskelvev. Dersom man har betennelseslignende tilstand i muskelvevet vil fysisk aktivitet ofte føre til svakhetsfølelse, og det er vanskelig eller nær sagt umulig å bygge muskler ved trening.

B12 kan ofte gjøre at betennelsestilstanden går ned, men det er ikke en vidunderkur som fungerer alene.

Vitamin- og mineralmangler

For å bygge muskler er det nødvendig å ha nok jern, kalsium og magnesium. Mange stoffskiftepasienter har mangel på flere av disse, og særlig for stoffskiftepasienter holder det ikke å være “innenfor normalverdiene” – de må ha så høye verdier som mulig innenfor det som regnes som normalverdier. Særlig sliter mange med for lite jern, og det er viktig å ta alle fire jernprøver, ikke bare ferritin, da ferritin blir høy ved infeksjon- eller betennelsestilstand og kan gi en falsk positiv.

Kalsiumverdiene kan av og til bli lave særlig hos dem som har operert ut kjertelen da de som regel får fjernet tre av fire biskjoldkjertler som har ansvaret for å regulere kalsiumstoffskiftet. I verste fall kan de få hypokalsemi, livstruende lave kalsiumverdier. Kalsium er essensielt både for hjertefunksjonen og for benbygningen.

Magnesium er viktig for overføringen av nerveimpulser i muskler, og er en co-faktor i samarbeid med over 300 enzymer involvert i energiomsetningen i kroppen. Magnesium er også viktig for hjertefunksjonen og for overføring av impulser i hjertemuskulaturen.

Oksygen

Både stoffskiftehormonet T3, jern og B12 er involvert i prosessen som skjer fra man puster til oksygen kommer ut i blodet til det blir sugd inn i blodcellene og de reiser rundt i blodstrømmen og slipper oksygenet inn i cellene. Dersom man mangler en eller flere av disse vil det også kunne gjøre at trening, muskeloppbygging og energiomsetning ikke fungerer som det skal. I slike tilfeller vil vektnedgang være vanskelig fordi prosessene som styrer dette systemet ikke har næringsemnene det trenger.

Mat og kosthold

Pasienterfaring har vist at lavkarbokosthold, steinalderkosthold, mat som ikke er prosessert, fersk mat, mye fisk og friske grønnsaker kan hjelpe. Særlig har man sett at AIP kan ha en god effekt for mange stoffskiftepasienter for å gå ned i vekt. En diett uten melkevarer, gluten og sukker er også noe mange har god erfaring med. Vi anbefaler dog at man før man begynner på slikt kosthold, at man setter seg ordentlig inn i det og kanskje søker hjelp enten hos organisasjoner som Kostreform eller klinikker eller leger som spesialiserer det på dette. Det har den senere tid kommet en del gode bøker på norsk om disse temaene med lettlagde oppskrifter.

 

Vi anbefaler å undersøke og behandle alle vitamin- og mineralmangler samt legge om kosten over en periode på noen måneder  før man evt begynner å trene. Dersom man ikke har nok næringsstoffer i kroppen kan man ikke bygge muskelmasse, og om  man ikke er optimalt behandlet vil ikke alle de kompliserte prosessene som er involvert i forbrenning av fett, transport av oksygen til muskelvev og oppbygging av muskelmasse fungere som det skal. Trening vil i verste fall kunne gjøre en stoffskiftepasient dårligere dersom man ikke har bygget opp kroppen ordentlig med optimale nivåer av vitaminer, mineraler og hormoner før man begynner å trene.

 

Hårtap, tørt og flisete hår

Å miste håret eller å få tørt, flisete, tynt hår er et typisk symptom ved lavt stoffskifte. Både kvinner og menn kan oppleve dette. Hos menn vil man da ikke se det vanlige mønsteret der de mister hår på toppen eller i vikene, men at håret tynnes generelt over hele hodet, og kanskje også på kroppen. For mange vil behandling med stoffskiftehormoner forbedre dette problemet – men visste du at en kjent bivirkning av stoffskiftemedisiner faktisk er hårtap? Ifølge WebMD sin liste over medikamenter som er kjent for å ha dette som bivirkning står altså også stoffskiftemedisiner på listen. Men dette er ikke beskrevet i Felleskatalogen. Når skal det påpekes at de eneste bivirkningene som er listet i Felleskatalogen over bivirkninger av Levaxin er relatert til overdosering.

Dersom behandling med stoffskiftehormoner ikke hjelper bør man se på litt andre ting.

Både for lavt og for høyt testosteronnivå kan føre til hårtap eller flisete og tynt hår.