I denne artikkelen beskriver vi hvilke blodprøveverdier som er viktige å se på for diagnose av en stoffskiftehormonsykdom, for behandling av denne og i de tilfeller der det er vanskelig å finne frem til riktig behandling som gjør pasienten friskere.

Her står hva prøver heter hos laboratoriet og hvor prøvene kan tas. Absolutt alle prøver vi beskriver her kan rekvireres av alle allmennleger og spesialister uansett hvor de er i landet.

Merk: For prøver som skal tas ved Hormonlaboratorier på Aker sykehus er det et bestemt skjema som må sendes med. Det kan hende legen din ikke er klar over dette, så her er link

Merk: Ulike laboratorier/sykehus kan operere med ulike normalverdier. Vi har kun brukt Fürst og Aker sine referanser i denne artikkelen

De fleste stoffskiftepasienter kan diagnostiseres ved hjelp av følgende tester:

Utredning/Diagnose:
Absolutt minimum:
TSH
T4
T3
Anti-TPO
TRAS

TSH: ThyreoideaStimulerende Hormon.
Laboratorienavn: S-TSH
TSH er et kjemisk signal som sendes fra hypofysen til skjoldbruskkjertelen for å stimulere produksjonen av stoffskiftehormonene. NB! TSH kan IKKE brukes som måleenhet alene for å diagnostisere en stoffskiftesykdom eller for å regulere behandlingen av denne!
Kan tas: Alle laboratorier, alle sykehus
Referanseverdiene varierer for ulike aldersgrupper. De som er oppgitt hos laboratoriene blir brukt i utredningen, og er beregnet for friske mennesker. Når en er under behandling, er målet å komme mellom 0.5 – 1.5, og forholdet til de andre blodprøveverdiene er viktig. Mange som bruker medisin med T3 (Liothyroinin, bioidentiske medisiner som Thyroid), vil få undertrykt TSH, og ligge ned mot 0.
Ref verdi Fürst
ref verdi Aker

T4:
Labnavn: S-Fritt T4
Kalles også Tyroxin (fagterm: tetraiodotyronin). Molekylet består hovedsaklig av Tyrosin (aminosyre) påhengt fire jodatomer. Produseres i skjoldbruskkjertelen. Regnes som prohormon og indikerer om du har nok stoffer/materiale i kroppen til å lage stoffskiftehormonene da T4 konverteres til T3 og videre til T2 og T1. *se Bredere utredning.
Kan tas: Alle laboratorier, alle sykehus
Mange pasienter som får T4-monoterapi, bør ligge høyt i normalområdet for T4. Ved kombinasjonsbehandling bør man i større grad se T4 og T3 i sammenheng.
Ref.verdier Aker
ref.verdier Fürst

T3:
Labnavn: S-Fritt T3
Kalles også Triiodthyronin. Molekylet består hovedsaklig av Tyrosin (aminosyre) påhengt tre jodatomer. Regnes som det aktive hormonet hver eneste celle i kroppen bruker som energi. Omdannet fra T4 ved at ett jodatom klippes av T4, en prosess som kalles dejodinase og som gjør hormonet biologisk aktivt.
Labnavn: FT3 eller S-Fritt T3
Mange må ligge høyt i ref.området for å føle seg bra.
Merk: T3 har kort halveringstid, og om man bruker Liothyronin vil medikamentfastende prøve neste dag bli lav. Thyroid har lengre halveringstid. Ideelt bør de som bruker kombinasjonsbehandling ta minst to doser per døgn
Kan tas: Alle laboratorier, alle sykehus
Ref.område Aker
Ref.område Fürst

Antistoffer:
Antistoffer er viktig å sjekke for å kunne få en korrekt diagnose. Det er viktig å vite om man har en autoimmun eller ikke-autoimmun stoffskiftesykdom av flere årsaker. Autoimmun stoffskiftesykdom betyr at immunforsvaret bryter ned kjertelvevet slik at den etterhvert ikke fungerer som den skal. Autoimmune stoffskiftesykdommer fører ofte til flere symptomer og er ofte vanskeligere å behandle tilfredsstillende enn ikke-autoimmune stoffskiftesykdommer. Dersom man er i ferd med å utvikle en autoimmun stoffskiftesykdom, men ikke helt har kommet dit ennå at man kan få en diagnose, kan det være nyttig å følge med på utviklingen i antistoffene over tid. I tillegg er det viktig å være klar over at dersom man har en autoimmun sykdom, vil man etterhvert ofte utvikle flere. Derfor med kan det være er det nyttig å følge med på antistoffene både når det skal settes en diagnose og også i behandlingsforløpet.

Anti-TPO. Antistoff mot TyroPerOksydase. Samlebetegnelse på antistoffer som er rettet mot et av enzymene i syntesen av tyroksin. Antistoff som viser om immunforsvaret har satt i gang en autoimmun reaksjon som bryter ned skjoldbruskkjertelen. Indikerer autoimmun tyreoiditt, Hashimotos etc.
Labnavn: S-Anti-TPO
Kan tas: Alle laboratorier, alle sykehus
Ref.område Aker
Ref.område Fürst: http://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/anti-tpo/

TRAS: TyroideaReseptor AntiStoff. kan både stimulere og hemme TSH-reseptor i thydoideacellene. Den stimulerende effekten er den som er klinisk viktig.
Høy verdi kan indikere Graves, tyreoiditt etc.
Kan tas: Alle laboratorier, alle sykehus.
Ref.område Aker: http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/hormonlaboratoriet_/analyser_/Sider/anti-tsh-reseptor-antistoff-i-serum-tras.aspx
Ref.område Fürst

Etter diagnose og før medisinering – lavt stoffskifte:
Det er viktig å være klar over at det står i pakningsvedlegget til all medisin for behandling av lavt stoffskifte at slike medisiner ikke skal gis dersom pasienten har problemer med binyrene. Det er dermed viktig at legen sjekker binyrefunksjonen før medisiner skrives ut. Dersom binyrene ikke produserer nok hormoner kan det være nyttig å behandle med tilskudd av Kortison/glukokortikoid for å bedre funksjonen

Binyrer sjekkes med følgende prøver:
Kortisol kan sjekkes med spyttprøver døgnurinprøver eller blodprøver . Fastlegen kan rekvirere og pasienten bør da ringe Hormonlaboratoriet på Aker og avtale med dem. De vil da sende utstyr til pasientens adresse med instruks. Mer om prosedyren her

ACTH
Du kan lese mer om ACTH her
Dette er for å se om hypofysen gir nok signaler til binyrene om å produsere de hormonene den skal produsere, som kortisol og DHEA. (Lignende funksjon som TSH til skjoldbruskkjertelen.)
Kan tas: Hormonlaboratoriet på Aker

diagnosr prøver oversikt

Bredere utredning:
Det er viktig å være grundig sjekket og optimalt behandlet når det gjelder vitaminer og mineraler. Ikke bare er vitamin- og mineralmangler svært vanlige hos stoffskiftepasienter, men en del slike næringsstoffer har en direkte påvirkning på de-jodinaseprosessen og kroppens evne til å lage og nyttiggjøre seg stoffskiftehormoner.
I tillegg er det slik at alle hormoner i det endokrine systemet gjensidig påvirker hverandre. Dersom man mener man har alle symptomer på stoffskiftesykdom men det ikke vises i ordinære blodprøver, eller dersom man ikke føler man har god nok nytte av behandlingen man får, kan det være til hjelp å få en bedre utredning. Med andre ord – om prøvene dine er “fine” men du har mange symptomer – snakk med legen din om en bedre utredning.

Generelt:
Revers T3 (rT3) – (Ved alvorlig sykdom, betennelser eller stress kan kroppen bremse ned ved å produsere rT3 i steden for T3.)
Reverse T3, er en inaktiv variant av T3 som kroppen ikke kan bruke, og som blokkerer den riktige T3. Hypofysen tror at den er vanlig T3 og vil derfor ikke produsere nok, selv om kroppen har stort behov for det.
Pasienten må selv regne ut ratio mellom T3 og rT3, link hit her
Vi anbefaler likevel at dette gjøres i samarbeid med fastlegen.
Måles av hormonlaboratoriet Aker
Referanseverdi

Anti-TG – Anti-TyreoGlobulin. For å se om det er antistoffer mot proteinet som finnes i skjoldkjertelen, disse kan ødelegge kjertelen. Fra dette proteinet dannes T4, T3, T2 og T1
Måles av hormonlaboratoriet Aker
referanseverdi voksne: < 40 klU/l

ASAT
ALAT
Dette er for å sjekke leverfunksjonen. Dette er viktig da 80% av de-jodinaseprosessen, dvs konvertering av T4 til T3, skjer i leveren. Har man en underfunksjon i leveren vil det kunne påvirke denne prosessen negativt.
Kan tas: Alle sykehus, alle laboratorier

Homocystein (stiger ved B6, B12 og folatmangel)
Labnavn: Homocystein
Kan tas: Alle sykehus, alle laboratorier

Kortisol:
Høye kortisolverdier hemmer omdanning av T4 til T3
Viktigst er
S-Kolesterol
S-LDL-Kolesterol
fS-Triglyserider
Kan tas: Alle sykehus, alle laboratorier

Mineraler:
Viktigst:
Magnesium
Jern
Kalsium
Sink
Selen
Evt Jod

Jern:
Det finnes fire ulike prøver for jern, og legen bør ta alle sammen. Den vanligste å ta er Ferritin, men den kan være høy selv om de andre jernverdiene er lave, for eksempel hvis pasienten har en betennelse eller en infeksjon i kroppen.
Kan tas: alle sykehus, alle laboratorier
S-Ferritin
Jerndepoter. Kan være høy selv om man har jernmangel da høyt ferritin kan indikere betennelsestilstand eller infeksjon i kroppen. Det er derfor viktig å ta også følgende prøver:
S-Jernbindingskapasitet
S-Jern
S-Jernmetning

Fürst tar både S-Jern og S-Jernbindingskapasitet hvis en av dem er rekvirert.

B-Hemoglobin: For å bekrefte anemi

Alle jernprøver kan tas på alle sykehus, alle laboratorier

S-Selen: Studier viser sammenheng mellom selenmangel og stoffskiftesykdom. Å behandle selenmangel kan føre til at den autoimmune prosessen bremses.
Kan tas: alle sykehus, alle laboratorier

Sink: Studier viser at sinkmangel kan føre til forverring av stoffskiftesykdom. Den er forbundet med de-jodinaseprosessen.
S-Sink
U-sink
Kan tas: alle sykehus, alle laboratorier

Kalsium og PTH:
Noen stoffskiftehormonforstyrrelser, som overdosering av T3, kan føre til bentap og mineralmangel. Særlig for kvinner etter overgangsalder kan dette være nyttig å følge med på.
Har man hatt kreft i skjoldbruskkjertelen, struma eller av andre årsaker har måttet fjerne hele kjertelen kan man ha måttet fjerne også en eller flere av biskjolsbruskkjertlene. De har ansvaret for å produsere hormoner som regulerer benstoffskiftet
S-Kalsium
P-PTH
Kan tas: alle sykehus, alle laboratorier

Magnesium
Mange stoffskiftepasienter har muskelsmerter og -kramper. Dette kan skyldes magnesiummangel. Magnesium er også viktig for å kunne produsere og lagre energi i cellene og er viktig for hjernefunksjonen.
Kan tas: alle sykehus, alle laboratorier

Jod: Stoffskiftehormonene består blant annet av en aminosyre og jodatomer. Jodmangel kan føre til lavt stoffskifte. Det kan være nyttig for en del stoffskiftepasienter å sjekke jodnivåene sine.
Blodprøve tas som vanlig og urin samles hjemme
Hormonlaboratoriet måler jodutskillelse i døgnurin for vurdering om det foreligger jodmangel. Det er indisert å måle jodutskillelse i døgnurin hos pasienter som har forhøyet TSH og normal anti-TPO, hos pasienter med struma av uviss årsak, og ved mistanke om hypotyreose hos pasienter som kommer fra området med endemisk jodmangel. Erfaring fra Tyreoideapoliklinikken, OUS, Aker bekrefter at pasienter med lav jodutskillelse har et kosthold som inneholder lite jod.
Kan kun tas ved Aker Hormonlaboratoriet

Vitaminer:
Viktgist:
B12
D3

B-vitaminer:

B-vitaminer er generelt viktige å få i seg. Det finnes åtte ulike, som alle er viktige for cellenes funksjoner, men ikke alle blir målt i blodprøver i dag.

VitaminB12 og andre B-vitaminer
S-Vitamin B12
Kan bl.a vise pernisiøs anemi, som er manglende evne til å ta opp vitamin B12. Da må en få sprøyter eller tabletter resten av livet for å holde verdiene oppe. Mange må ligge høyt for å føle seg bra, gjerne over 700.
Kan tas: alle lab./sykehus
ref.verdi 170-650 pmol/L

Vit.B9, eller Folat
S-Folat
Kan tas: alle laboratorier
ref.område >5,7 nmol/L
Bør ses i sammenheng med B12

D3-vitamin
Særlig viktig for dem med autoimmune stoffskiftesykdommer da flere studier har påvist sammenheng mellom D-vitaminmangel og autoimmunitet
Lab.navn: S-Vitamin D
Kan tas: alle laboratorier, alle sykehus
ref.område 50-150 (anbefalt å ligge høyt for oss??)

Neste trinn:
Er du fremdeles ikke frisk eller har du fremdeles ikke en klar diagnose?
Alle hormoner i det endokrine systemet henger sammen og påvirker hverandre gjensidig. Det kan være nyttig å se på andre hormonsystemer dersom intet annet synes å fungere for å bedre tilstanden til pasienten. Særlig er dette viktig for de som lider av sekundær eller tertiær stoffskiftesykdom, dvs at sykdommen forårsakes av feil i hypofysen eller hypothalamus

Videre utredning hvis pasienten fortsatt har symptomer:

Etter at vitaminer og mineraler er optimalisert:

Hormoner påvirker hverandre, og kan ha kommet i ubalanse. Nå kan det være tiden for å sjekke ut andre hormoner.

*Østrogen, lab.navn S-Østradiol (vanlig lab/alle sykehus)
*Progesteron, lab.navn S-Progesteron (vanlig lab/alle sykehus)
*Testosteron, lab.navn S-Testosteron (vanlig lab/alle sykehus)
*Prolaktin, lab.navn S-Prolaktin (vanlig lab/alle sykehus)

*SHBG, lab.navn også Seksualhormonbindende globulin (SHBG) i serum
*LH, lab.navn også Luteiniserende hormon (LH) i serum
*FSH, lab.navn også Folikkestimulerende hormon (FSH) i serum
*DHEA-sulfat i serum, lab.navn også Dehydroepiandrosteron-sulfat i serum
*C-peptid, for å sjekke insulinresistens/insulinmangel
http://www.oslo-universitetssykehus.no/omoss_/avdelinger_/hormonlaboratoriet_/analyser_/Sider/c-peptid-i-serum.aspx

Noen av disse sendes til hormonlaboratoriet Aker

Video om hvordan man måler stoffskiftehormon på riktig måte

http://www.youtube.com/watch?v=VnE-wPm3nPY

 

Prøver ved mistanke om hypertyreose

Her tar man se smame prøver som ved hypothyreose, men man leser blodprøvebildet litt forskjellig. Særlig er det viktig å se på TRAS og Anti-TPO for å se om du har Graves, som er en autoimmun sykdom.