(Under arbeid)

Takk til våre venner i Danmark som lot oss bruke informasjon fra deres side

En medisin inneholder virkestoff – som forbedrer din helsetilstand, og hjelpestoffer – som pakker inn virkestoffet og sørger for at de tas opp i kroppen. I tillegg inneholder de ofte fyllstoff for å lage en tablett som er lettere å håndtere.

Lavt stoffskifte:

Levaxin:
http://felleskatalogen.no/medisin/levaxin-takeda-nycomed-560915
Levaxin inneholder hovedsaklig Levotyroksinnatrium, som er syntetisert T4, og laktose, som er et fyllstoff. Kommer i flere ulike doser. Markedsføres av Takeda Nycomed

Liothyronin:
http://felleskatalogen.no/medisin/liothyronin-takeda-nycomed-560992
Liothyronin inneholder syntetisert T3 og laktose. Kommer kun i dosering på 20 ug. Markedsføres av Takeda Nycomed

Thybon
Også syntetisk T3, men uten laktose. Produsent: Sanofi

Euthyrox:
http://felleskatalogen.no/medisin/euthyrox-merck-558882
Eutyrox inneholder syntetisert T4, eller Levothyroxin-Natrium og
Majsstivelse
Croscarmellose-natrium
Gelatine
Lactose-Monohydrat
Magnesiumstearat
. Markedsføres av Merck.

Levaksin uten laktose:
Står ikke i Felleskatalogen da dette må søkes om på registreringsfritaksskjema. Inneholder syntetisert T4.

Erfa Thyroid
I Erfa Thyroid er der 35 mcg T4 og 8 mcg T3 i 60 mg
Kommer i 30, 60 eller 125 mg
Fås kun på registreringsfritak
I Erfa Thyroid finnes følgende hormoner:

T2 (diidothyronine) Kun i spormengder, som det heter på fagspråket, altså i ikke-målbare eller knapt målbare verdier
T3 (triiodothyronin)
T4 (thyroxin)
Calcitonin
0,2 % jod = 12mcg pr 60mg tablet
Hjelpestoffer i Erfa Thyroid:
Majsstivelse
Magnesiumstearate
Sukker
Talkum
Fri for:
Gluten
Parabener
Sulfat
Farvestoffer AZO (som er mistenkt for at påvirke nervesystemet og psyken)
Oppbevares ved 15-30 grader C.

Armour Thyroid
Kommer i 15, 30, 60, 90 og 120 mg
I Armour Thyroid er der 38mg (T4) og 9mcg (T3) pr. (60 mg)
I Armour Thyroid finnes følgende hormoner:

T2 (diidothyronine) Kun i spormengder, som det heter på fagspråket, altså i ikke-målbare eller knapt målbare verdier
T3 (triiodothyronin)
T4 (thyroxin)
Calcitonin
Hjelpestoffer:
Dextrose
Vandfri mikrokrystallinsk cellulose
NFNatriumstivelsesglycolat
NFCalciumstearat
NFOpadry White (titandioxid)
MERK: i 2008/2009 endret Forest Laboratories, produsenten, formelen på Armour Thyroid – uten først å varsle verken FDA, pasienter eller leger. Dette førte til at hundretusenvis av pasienter verden over fikk redusert virkning av Armour. Mange fikk noen eller alle hypothyreosesymptomene tilbake. Andre fikk hjerteproblemer som arytmi, og mange rapporterte også om binyresvikt. Forest Labs har forholdt seg fullstendig tause til alle henvendelser fra leger, pasienter og media. Man snakker om muligheten for å gå til en såkalt class action suit, der mange går sammen om å saksøke Forest Labs. Dette er en langvarig prosess, og det kan hende det ikke blir noe av. Mange fungerer likevel utmerket på Armour til tross for formelendringen.

Nature-Throid
Inneholder i likhet med Armour og Erfa:

T2 (diidothyronine) Kun i spormengder, som det heter på fagspråket, altså i ikke-målbare eller knapt målbare verdier
T3 (triiodothyronin)
T4 (thyroxin)
Calcitonin
Nature-Throidindeholder følgende hjælpestoffer:
Colloidal Silicon Dioxide (from mined ore: natural desiccant to protect from moisture and humidity)
Dicalcium Phosphate (from mined ore, holds tablet together)
Lactose Monohydrate (traceable amount as part of desiccated thyroid powder USP)
Magnesium Stearate (from a vegetable source like palm oil; lubricating agent for tablet compress)
Microcrystalline Cellulose (synthetic fiber base to provide volume & bulk: also binds thyroid hormones, sadly)
Croscarmellose Sodium (aids in disintegration in stomach and sadly, even more cellulose!)
Stearic Acid (from vegetable source–typically palm oil; holds ingredients together)
Opadry II 85F19316
ClearPorcine Thyroid Powder, U.S. Pharmacopeia (USP)

Høyt stoffskifte:

Legemiddelhåndbokas anbefalinger ved behandling av ulike former for høyt stoffskifte finner du ved å trykke på denne teksten

Neo-Mercazole:
http://www.felleskatalogen.no/medisin/neo-mercazole-amdipharm-561866
Inneholder virkestoffet Karbimazol og fyllstoffet laktose. Produsert av Amdipharm

Pranolol
http://www.felleskatalogen.no/medisin/pranolol-actavis-562924 samt Legemiddelhåndboka: http://legemiddelhandboka.no/Legemidler/61610
Brukes mest ved tyreotoksikose, særlig akutt form. Finnes i 20, 40, 80mg men kan på sykehus også gis intravenøst ved særlig akutt og sterk tyreotoksikose.
Hjelpestoffer; magnesiumstearat, silika, cellulose, gelatin (fra svin) og maisstivelse

Behandling med radioaktivt jod
Informasjon fra St. Olavs Hospital