Vi har hentet ut data fra Reseptregisteret

Dette er offentlige data og kan hentes ut av alle. Vi har hentet ut data fra de siste ti år (2004-2014).

Oversikt over hvor mange som bruker Thyroid-preparater og syntetiske kombinasjonspreparater (T4+T3)
Reseptregisteret Thyroid2

Oversikt over hvor mange som bruker Levaxin
reseptregisteret levotyroxinnatrium

Ovrsikt over hvor mange som bruker Liothyronin
reseptregisteret liothyronin

Oversikt over hvor mange som bruker Neo-Mercazole (tyreostatika, brukes for hypertyreose)
Reseptregisteret Neo-Mercazole