En studie som kom ifjor viste at kvinner som har blitt utsatt for mishandling i barndommen har en 40% høyere sjanse for å utvikle stoffskifteproblemer i voksen alder enn de med hyggeligere oppvekst.

Alle typer traumer kan over tid forårsake stoffskiftesykdommer – både vold, voldtekt og annen seksuell mishandling, psykisk mishandling, Posttraumatisk Stressyndrom (PTSD), andre overgrep m.m.

Årsaken til dette er at traumatiserte mennesker, særlig de som ikke får eller oppsøker hjelp for sine opplevelser, vil være i en mer eller mindre kronisk tilstand av frykt eller angst eller ha en følelse av fare. De vil aldri slappe av – selv i søvne og i drømmer vil de ofte bli hjemsøkt.

Åraken til dette er at når et menneske (eller dyr) føler frykt, så vil binyrene skille ut store mengder kortisol. Men dersom man hele tiden føler at man er i fare, hele tiden er i en stressituasjon, så vil binyrene til stadighet skille ut mye kortisol, noe som over tid vil ha en innvirkning på skjoldbruskkjertelen.

Har man høye kortisolnivåer over tid vil dette også ha en innvirkning på drømmer og hukommelse. Både drømmer og minner vil bli fragmenterte, ofte episodiske og avbrutte. I våken tilstand vil dette føre til at minner ikke lagres slik de skal. I søvne og i drømme vil det føre til at drømmene mister mye av sin funksjon. I normaltilstand er drømmer en måte å tolke og forstå det som har skjedd i løpet av dagen. Men gjennom drømmer vil man også huske bedre i våken tilstand. Drømmer man vil minnene man har fra vpåken tilstand feste seg bedre. Men for de som har opplevd traumer vil ofte de samme minnene gjenta seg og gjenta seg som episodiske fragmenter. Dette vil også ofte skje i drømmer – man vil ofte drømme det samme igjen og igjen. Men høye kortisolnivåer har altså en sammenheng med alt dette. Får man høye nok kortisolnivåer vil man faktisk helt slutte å drømme.

Traumer, særlig de man forsøker å undertrykke eller skjule, og som man ikke får hjelp til å bearbeide, gir en langt større risiko for at man over tid utvikler stoffskiftesykdommer.

Thyroidea Norge mener derfor at psykiatere, psykologer som samarbeider med leger og mentalinstitusjoner bør være mer oppmerksomme på denne problematikken og alltid sjekke pasienter for stoffskiftesykdommer og binyreproblematikk. Dersom binyrene over tid jobber på høygir vil de kunne bli utbrent etterhvert, og de vil ofte da produsere altfor lave verdier.

Mer om sammenhengen mellom binyrer og stoffskifte her og her

http://www.webmd.com/women/news/20130802/childhood-abuse-linked-to-later-thyroid-problems-for-women

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15184704

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15866559

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22878032

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19740549

http://www.medicinegarden.com/2011/02/19/high-cortisol-ptsd-1/
http://www.medicinegarden.com/2011/02/20/high-cortisol-ptsd-2/

http://learnmem.cshlp.org/content/11/6/671.full