For tredje gang i år (2014) vil myndighetene øke grensen for hva som er tillatt av sprøytemidler i maten.

For de fleste, vil vi tro, er dette bekymringsverdig. Særlig for kvinner og deres barn vil dette potensielt kunne få katastrofale konsekvenser.

I en studie publisert i 2009 sjekket de 16 500 (!) kvinner som var gift med menn som jobbet med å sprøyte insektmidler. Kvinnene ble fulgt fra 1993 til 1997. Forskerne fant ut at selv om kvinnene ikke selv var i direkte kontakt med disse insektmidlene gjorde bare det at de hadde daglig kontakt med menn som jobbet med dette at sjansene for å utvikle stoffskiftesykdommer økte voldsomt. Hos disse kvinnene økte sjansen for å utvikle stoffskiftesykdom – både hypothyreose og hyperthyreose – med opp mot 40% – avhengig av hva slags type insektmidler det er snakk om.

Studien støttes av andre, lignende studier gjort i andre land, blant annet i Danmark.

Ikke bare skaper altså selv indirekte kontakt med insektmidler alvorlige sykdomsplager særlig for kvinner, men i en studie publisert i 2007 påpeker forskere at substanser som interagerer med skjoldbruskkjertelfunksjonen produserer morfologiske forandringer i hjernen som fører til autisme. Forskere har identifisert spesifikke forandringer i hjerneceller som er karakteristiske for autisme, og disse prosessene reguleres av hormoner som produseres av morens skjoldbruskkjertel mens hun bærer fosteret. Visse gifter i vårt miljø kan ha en negativ påvirkning på stoffskiftehormonene og skjoldbruskkjertelen, inkludert 60% av alle planteverngifter.

Det interessante her er at de menn som faktisk er i direkte kontakt med disse giftene hver dag ikke synes å ha noen signifikant større sjanse for å utvikle stoffskiftesykdommer. Nok en indikasjon på at kvinner er langt mer sårbare for problemer med hormoner og kjertler.

Vi har sett på mange fora på internett etc at mange av de kvinner som har stoffskiftesykdommer også har barn med Aspergers og andre former for autisme, så dette stemmer altså overens med den erfaringen vi har gjort.

Til tross for at stadig flere studier indikerer at det er en direkte sammenheng mellom insektmidler->stoffskiftesykdommer->økning i barn født med autisme, så mener altså norske helsemydigheter at det er uproblematisk å stadig øke mengden av slike giftstoffer i maten. Tre ganger på et halvt år, faktisk.

Thyroidea Norge har sendt en høringsuttalelse til Mattilsynet der vi gir uittrykk for vår vekymring over denne utviklingen med kopi av de studier vi har lett oss frem til