Jod er et av de viktigste stoffer for oss mennesker. Jod er ansvalig for å lage stoffskiftehormonene, og uten jod er det ikke mulig for skjoldbruskkjertelen å fungere.

Hva sier norske helsemyndigheter om jod? Det kan være litt forvirrende. I et e-læringskurs laget av Helse Sør-Øst står det følgende om jod og graviditet på en og samme side (side 37):

Fosteret er avhengig av mors jod-inntak hele svangerskapet. Barnet er også avhengig av mors jod-inntak når det dier.

Mor trenger derfor opptil 50% mer jod enn vanlig mens hun går gravid og mens hun ammer.

Unngå helsekostpreparater med mye jod under graviditet og amming

Så skal mor ta ekstra jod eller skal hun ikke?

Norsk helseinformasjon skriver: Jodmangel er sjelden, men når vi endrer kostvanene våre, kan det bli en økning i antall tilfeller med jodmangel. I UK er det påvist moderat til alvorlig jodmangel hos 17% av jenter i alderen 14-15 år

Vi kan ikke finne noe let tilgjengelig informasjon om jodmangel i Norge annet enn at det tidligere var vanlig. Men vi vet jo at kostholdet hos nordmenn har endret seg veldig de siste 40-50 år. Det spises betydelig mindre fisk, mange spiser ikke nok grønnsaker og man kan kanskje anta at når Verdens Helseorganisasjon (WHO) er bekymret for økningen av jodmangel i verden generelt og også spesifikt i Europa, at jodmangel nok er vanligere i Norge enn det virker som dersom man leser om dette på offentlige helsesider.

Det finnes kun en måte å sjekke om man har nok jod, og det er ved en døgnurinprøve. Kun Hormonlaboratoriet på Aker sykehus tar denne prøven, men alle fastleger og spesialister kan rekvirere den.

Det finnes en super blogg om dette på norsk som vi anbefaler. Hun som er ansvarlig for denne bloggen har blant annet oversatt en amerikansk bok om jodmangel til norsk og lagt den ut slik at alle kan se.

Om symptomer på jodmangel på norsk

Iodine status in the world by WHO fra 2004

Iodine deficiency in Europe

Les mer om jod her på vår nettside

Husk at jod og selen virker i tandem (samarbeider), les mer om selen her

Når det gjelder anbefalinger mener vi at selv om det er helt i orden å spise mer fisk bør ingen ta jod-tilskudd – eller selen-tilskudd – uten å ha testet seg for å se om de har mangel. Overdosering av mineraler kan ha alvorlige konsekvenser. Jod og selen bør som regel tas sammen da de er avhengige av hverandre for at de begge skal utøve sin funksjon. Vi mener også at allmennleger i større grad bør sjekke sine pasienter for jodmangel dersom de har mistanke om at pasienten er i ferd med å utvikle stoffskiftesykdom.