Hva er autoimmunitet og hvorfor nevnes det så ofte i forbindelse med stoffskiftesykdommer?

Ikke alle stoffskiftesykdommer er autoimmune, men de fleste er det, og generelt øker alle typer autoimmune sykdommer over hele verden. Noe som er litt uvanlig er at i diagnostisering og behandling av en del autoimmune sykdommer, som stoffskiftesykdommer, tar ingen for seg den autoimmune delen i behandlingen. Det vanlige når det gjelder behandling av stoffskiftesykdommer, er å vente til den autoimmune reaksjonen har ødelagt skjoldbruskkjertelen i så stor grad at den ikke lenger kan fungere som den skal, for så å behandle konsekvensene av den autoimmune reaksjonen – stoffskiftesyk- dommen. Man behandler altså i liten eller ingen grad årsaken til at skjoldbruskkjertelen ikke lenger fungerer normalt.

Så hva er autoimmunitet, eller en autoimmun reaksjon?

Autoimmune sykdommer oppstår som følge av at kroppen feilaktig starter å produsere antistoff som angriper kroppens egne friske celler og vev. Dette angrepet skjer om og om igjen. Resultatet blir etterhvert at vevet som angripes brytes ned. Dermed vil vevet eller organet etterhvert ikke kunne fungere som det skal.

Det finnes mer enn 80 sykdommer som er av autoimmun karakter, mange av dem med overlappende symptomer.

Man kan skille mellom organspesifikke sykdommer og ikke-organspesifikke sykdommer
. Det betyr at noen autoimmune sykdommer angriper kun et enkelt organ, som for eksempel skjoldbruskkjertelen. Den andre gruppen består av sykdommer hvor antistoffene angriper mange forskjellige organer, for eksempel ved leddgikt. Antistoffene kan føre til at cellene dør, vokser annerledes, øker eller minsker produksjonen av andre stoffer som for eksempel hormoner.

Det store problemet er at man ikke vet hvorfor slike reaksjoner oppstår. Man vet at slike sykdommer er vanlige i noen familier, så det er klart at det er noe genetikk med i bildet.

I tillegg teoretiserer noen immunologer at immunsystemet vårt ikke trigges nok fordi vi lever veldig rent. Ikke bare at vi har det for rent hjemme og ikke utsettes for nok vanlig “skitt”, men også at vi ikke lenger infiseres av parasitter. Som en motsats mener mange at immunforsvaret vårt utsettes for altfor mange triggere, og at det blir overveldet av hormonforstyrrende stoffer, den såkalte cocktaileffekten , som til slutt fører til at vi får en autoimmun reaksjon. Eller kanskje kan det være en kombinasjon av begge teorier.

Dersom man får en autoimmun reaksjon kan man få hevelser, rødflammethet, smerter og varme. Men det er ikke sikkert at man får disse symptomene i det hele tatt. Mye kommer an på hvilken del av kroppen som blir angrepet.

autoimmun ill 2

Eksempler på vanlige autoimmune sykdommer er:

Addison sykdom
Alopecia areata
Autoimmun hemolytisk anemi
Autoimmun hepatitt
Crohns sykdom
Cøliaki
Dermatomyositt
Diabetes type 1
Iridicyklitt
Juvenil idiopatisk artritt
Glomerulonefritt
Granulomatøs polyangiitt (Wegener’s)
Graves’ sykdom
Guillain-Barré syndrom
Idiopatisk trombocytopenisk purpura
Myastenia gravis
Myokarditt
Multippel sklerose
Pemfigus
Pemfigoid
Pernisiøs anemi
Polyarteritis nodosa
Polymyositt
Primær biliær cirrhose
Psoriasis
Revmatoid arthritt
Skleroderma/systemisk sklerose
Sjögren’s syndrom
Systemisk lupus erythematosus (SLE)
Thyreoiditt
Ulcerøs kolitt
Vitiligo

Som vist i tabellen under, er stort sett alle autoimmune sykdommer vanligere hos kvinner enn hos menn.

autoimmun ill

Over hele verden øker forekomsten av autoimmune sykdommer. I løpet av de siste førti år har forekomsten av Lupus økt med 300% i USA og i Finland har Multippel Sklerose økt med 300% de siste femti år. I USA er samlet forekomst av autoimmune sykdommer den vanligste dødsårsaken blant kvinner, noe som overgår både kreft og hjertesykdommer. Vi kan bare anta at det samme gjelder i Europa og i Norge, men vi har foreløpig ikke funnet tall eller forskning på dette.

Når en autoimmun reaksjon først har blitt igangsatt i kroppen, fører det ofte til at man får flere autoimmune tilstander (sykdommer). Årsaken er mest sannsynlig at når det først har skjedd en feilreaksjon i immunsystemet, blir det en kaskadeeffekt som gjør at stadig flere organer/systemer i kroppen blir angrepet. Dette igjen skjer fordi man ikke vet hvordan man skal behandle den autoimmune reaksjonen. Resultatet er at man kun behandler konsekvensene eller symptomene, som igjen er årsaken til utvikling av en stoffskiftesykdom, revmatisme e.l. Dermed kan man argumentere for at f eks Hashimotos og Graves faktisk ikke er stoffskiftesykdommer, men autoimmune sykdommer.

Thyroidea Norge mener at det er essensielt at det utføres betydelig mer forskning på autoimmunitet og autoimmune sykdommer med fokus på behandling av selve hovedproblemet, snarere enn kun å behandle konsekvensene av den autoimmune reaksjonen.

Lenker

Autoimmune Disease by Julie Roddick

10 Signs You Have An Autoimmune Disease + How To Reverse It by dr. Amy Myers

Autoimmune diseases fact sheet

Autoimmune Disease in Women

Hypothyroidism vs. Hashimoto’s: what’s different and what’s similar!

6: Types of Thyroid disorders

What Doctors Don’t Tell You About Hashimoto’s by Sarah Tomley

8: Hashimoto’s Is an Autoimmune Disease, So Why Is Everyone Ignoring The Autoimmune Part? by Marc Ryan

Intervju med indremedisiner og overlege ved Aker Thyreoidea – poliklinikk, Louise Koren Dahll

Ny innsikt om autoimmune sykdommer dr Eystein S. Husebye Tidsskift for Den norske legeforeningen

Wikipedia om autoimmune sykdommer