Medfødt hypotyreose er noe alle nyfødte blir sjekket for i Norge. Ca 20 barn blir født med dette hvert år i Norge. Det er langt vanligere å få barn med disse problemene i deler av verden hvor det er stor jodmangel.

Medfødt hypotyreose kan ha flere årsaker. Et barn kan bli født med en deformert skjoldbruskkjertel, eller mangle den helt eller delvis. Det er viktig at dette blir oppdaget umiddelbart etter fødselen da slike barn må bli gitt stoffskiftemedisiner umiddelbart.

Tilstanden er mest vanlig hos jentebarn. Dersom lavt stoffskifte forblir uoppdaget hos en baby, kan barnet utvikle kretinisme. Kretinisme er et syndrom som innebærer kortvoksthet, døvhet, mental retardasjon, og ansiktsdeformiteter.

Disse barna må gå på medisiner resten av livet.

 

Lenker til mer informasjon og artikler:

Jørgensen. 1997. Etiologisk utredning av barn med medfødt hypotyreose

Ørbeck. 2005. Medfødt hypotyreose og tyroksinbehandling

Tollefsen. 2010. Effekt av medfødt hypothyreose på hjerneutvikling