Legemiddelhåndboka om Hyperthyreose og tyreotoksikose (Høyt stoffskifte)

Legemiddelhåndboka om Hypothyreose (Lavt stoffskifte)

Legemiddelhåndboka om Myksødem Koma

Legemiddelhåndboka om Struma, Subakutt Tyreoiditt (De Querveins Tyreoiditt), Akutt Bakteriell Tyreoiditt, Jod og Thyroideasykdom

Prioriteringsveilederen for Endokrine sykdommer
(utstedt av Helsedirektoratet)

De med hypothyreose og tilleggsproblemer har rett til å få se en spesialist innen 12 uker

De med hevelser i skjoldbruskkjertelen – enten det skyldes struma, godartede eller ondartede knuter i kjertelen – har rett til å komme til spesialisthelsetjenesten innen 16 uker for utredning med ultralyd og evt biopsi

De med Tyreotoksikose har rett til hjelp av spesialisthelsetjenesten innen 12 uker Gravide med tyreotoksikose har rett til hjelp i spesialisthelsetjenesten innen 2 uker, de med kraftig tyreotoksikose/høyt stoffskifte har rett til hjelp innen 3 uker. De med høyt stoffskifte/tyreotoksikose og øyeproblemer har rett til hjelp innen 3 uker

Sekundær stoffskiftesykdom skyldes problemer med Hypofysen. Det kan være greit å vite at pasienter med hypofysesykdommer har rett til hjelp av spesialisthelsetjenesten innen 12 uker

Hele Prioriteringsveilederen for Endokrinologi og Endokrinkirurgi kan leses her. Den er skrevet av Helsedirektoratet og sier at det er fastlegen som har hovedasvar for behandling av pasienter med stoffskiftesykdommer og at det bare er i ovennevnte tilfeller at man som pasient har rett til å få komme til spesialist

Endokrinologisk Forening har nå ferdigstilt første utgave av Nasjonal Veileder for endokrinologisk behandling. Den kom ut 1. desember 2015 og kan leses i si helhet her