Norge:

Tyreoideagruppen (endokrinologer)
https://www.tyreoideagruppen.org/thyr/tiki-index.php

For kirurger, her finner man blant annet artikler om operasjon på skjoldkjertelen og biskjoldkjertler
http://www.kirurgen.no/

Norsk Legetidsskrift
http://tidsskriftet.no/

Dagens Medisin (tidsskrift)
http://www.dagensmedisin.no/

Den norske Legeforening
http://legeforeningen.no/

Norske forening for allmennmedisin
http://legeforeningen.no/nfa

Norsk Endokrinologisk Forening
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-endokrinologisk-forening/
Hva er endokrinologene opptatt av? Referat fra deres årsmøte 2013
legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-endokrinologisk-forening/For-medlemmer/Arsmeldinger/Arsmelding-for-2013/

Norsk Gynekologisk Forening
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/

Oversikt over forskjellige legeforeninger i Norge
http://www.legesiden.no/lenker/Norsk_medisinsk/Legestudent/

Norsk Forening for Medisinsk Genetikk
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-medisinsk-genetikk/

Norsk Legeside
http://www.legesiden.no/

Yngre Legers Forening
http://legeforeningen.no/yf/Yngre-legers-forening/

Foreninger for Medisinstudenter

Medisinerstudentenes Forening ved Universitetet i Oslo
http://www.med.uio.no/livet-rundt-studiene/organisasjoner/medfor.html

Norsk Medisinstudentforening
http://legeforeningen.no/nmf/

Medisinstudentforeninger Universitetet i Bergen
http://mosu.b.uib.no/lag-og-foreninger/

Tromsø Medisinske Forening (Facebook)
https://www.facebook.com/tromsoMF

Norsk Forening for Medisinsk Mikrobiologi
http://legeforeningen.no/mikrobio

Norske Ernæringsstudenters Matopplysning
http://www.med.uio.no/imb/livet-rundt-studiene/organisasjoner/mathjelpen.html

Norsk Medisinstudentforening (Trondheim)
http://org.ntnu.no/placebo/Foreninger.php

Norge

Funksjonell medisin
Funksjonell medisin er en spesialistutdannelse man ikke kan ta i Norge. Fokuserer på helhetlig (holistisk) behandling, kosthold, vitaminer og mineraler, balansering av hormonsystemet etc. De som jobber med funksjonell medisin har ordinær skolemedisinsk utdanning og er leger

Funksjonellmedisinsk Senter i Oslo
http://www.funksjonellmedisin.no/
Deres Facebook-gruppe:
https://www.facebook.com/FunksjonellMedisin

Heggeli helhetsmedin, Oslo
http://helhetsmedisin.no/

Engelsk

The institute for Functional Medicine
http://www.functionalmedicine.org/

Dr Mark Hyman har en blogg om funksjonell medisin
http://drhyman.com/blog/tag/functional-medicine/

Nettsider for leger som vil studere funksjonell medisin
http://www.fmtown.com/
http://academyoffunctionalmedicine.com/

Leger og andre medisinsk utdannede med egne blogger, nettsider etc som har spesialisert seg på behandling av stoffskiftesykdommer og andre lidelser som er vanlige for de med stoffskiftesykdommer

Norsk lege ved navn Jan-Erik Lorgen. Han har en Facebook-side der han legger ut mye forskning om vitaminer og mineraler
https://www.facebook.com/pages/Lege-Jan-%C3%98yvind-Lorgen/390543664342635?sk=timeline

Lege Bjørn Johan Øverbye har også en Facebook-side der han legger ut mye forskning blant annet på stoffskiftesykdommer. Han er ansatt ved Arendal Helseklinikk og har spesialisert seg på behandling av pasienter med stoffskiftelidelser. Han har også skrevet bøkene «Lavt stoffskifte-årsak til de fleste sykdommer» og » JA TAKK begge deler, Helse i en ny tid» som kan kjøpes ved å kontakte Arendal Helsesenter og han holder også foredrag. For å følge med på det han skriver, legg ham til som venn
https://www.facebook.com/profile.php?id=1464285543&fref=ts
Har har også nettopp startet et blogg
http://dr-overbye.no/helseblogg/

Engelsk

The Thyroid Doctor
http://thyroid.blogspot.no/

Lege som utdanner andre leger i stoffskiftesykdommer

http://thyroid.com/

Endotext – The FREE Complete Source for Clinical Endocrinology

http://www.endotext.org/

Hormones matter – nettside om hormoner og helse
http://www.hormonesmatter.com/

Dr Greg Emerson
http://www.drgregemerson.com/fact-file/hypothyroidism

Dr Thierry Hertoghe er endokrinolog og har spesialisert seg på behandling med bio-identiske hormoner, blant annet for stoffskiftepasienter. Han ser på hele det hormonelle bildet og kan ofte gi tilleggsbehandling med andre hormoner i tillegg til stoffskiftemedisiner. Han er ledende i det internasjonale endokrinologiske fagmiljøet og er ansvarlig for mange publikasjoner. Han holder til i Belgia og tar imot pasienter fra hele verden. Han utdanner også mange leger, blant annet enkelte i Norge.
Her er nettsiden hans med oversikt over forskning og publikasjoner http://www.hertoghe.eu/ og her er nettside der man kan bestille konsultasjoner http://www.hertoghe.eu/patients/

Nå avdøde Dr John C. Lowe forsket mye på stoffskiftesykdommer og fribromyalgi. Litt dumt oppsett på denne nettsiden, men her er den https://drlowe.com/thyroidscience/

Dr Izabella Wentz
har en doktorgrad i farmasi. Hun har spesialisert seg på farmakologisk behandling av stoffskiftesykdommer og har egen blogg http://www.thyroidpharmacist.com/blog og nettside http://www.thyroidpharmacist.com/ og Facebookside https://www.facebook.com/ThyroidLifestyle/timeline