Tar du allerede både Levaxin (T4) og Liothyronin (T3) og føler deg fortsatt ikke bra?

Både Levaxin og Liothyronin inneholder laktose, og som beskrevet i vår artikkel om dette kan det skape problemer for en del stoffskiftepasienter.

Men i tillegg viser det seg at også T2 kan ha en biologisk effekt.

Det viser seg at T2 opptas raskere i cellene og at kroppen kan nyttiggjøre seg T2 raskere enn T3, og at det er et samspill mellom T3 og T2 i måten cellene nyttiggjør seg dem for energi.

T2 finnes ikke som syntetisk medisin, og den eneste måten å få i seg T2 på er gjennom å ta Thyroidpreparater, enten Armour eller Erfa Thyroid, som er de som er i vanlig bruk i Norge. Likevel er det slik at T2 som finnes naturlig i kroppen lages nesten utelukkende utenfor skjoldbruskkjertelen gjennom de-jodinase. Dermed er det selv i NDT forsvinnende lite T2.

Merk at det ikke finnes noen prøver eller standardiserte metoder for å finne ut om du har nok T2.

Lenker:

Vår samleside om forskning på T2: http://thyroidea.no/?page_id=3021
MERK: Det har kommet svært mye forskning på T2 helt i det siste. En del studier vi har funnet er fra januar 2015, eller i 2014. Det er derfor nærmest usannsynlig at leger og endokronologer er oppmerksomme på T2-teaet.

Merk: Dette er den eneste informasjonen vi fant på norsk: http://ruthroland.wordpress.com/2011/09/12/intervju-med-dag-schioth-lege-ved-heggeli-helhetssenter-oslo/

Ellers er alt på engelsk, og en del av dette er meget komplisert

http://www.protein.bio.msu.ru/biokhimiya/contents/v70/pdf/bcm_0164.pdf

http://peatarian.com/9070/t2-the-forgotten-thyroid-hormone

http://tiredthyroid.com/medications.html

http://ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1029&context=scipapers

http://jme.endocrinology-journals.org/content/19/2/137.full.pdf

http://tpauk.com/forum/content.php?643-T2-%96-Some-Information