Thyroidea Norge erfarer at mange leger tenker ikke over at de bør melde inn bivirkninger av stoffskiftemedisiner. De forteller gjerne pasientene at «sånn er det bare» eller enda verre – at det at de føler seg dårligere eller ikke merker bedring ikke har noe med stoffskiftemedisinen å gjøre. Tatt i betraktning at Levaxin ble godkjent i 1952, Neo-Mercaxole i 1968, at det ikke finnes alternativer og det ikke har vært utviklet nye medisiner på henholdsvis nesten 70 og nesten 50 år, kan man nok tenke seg at ettersom ikke alle pasienter er like, vil mange av dem få bivirkninger. Dersom pasienten utvikler bivirkinger eller ikke får effekt av medisinen kan legene ofte ikke gjøre noe særlig. De få alternative behandlingene som finnes vet legene ofte ikke om. Og sykdommene MÅ behandles. Dermed har legene ikke noe annet valg enn å fortsette behandlingen selv om den fungerer dårlig for pasienten.

Thyroidea Norge mener at slik situasjonen er, bør den enkelte pasient som opplever dårlig effekt av stoffskiftemedisinen, eller blir syk av den eller får spesifikke bivirkninger, selv ta ansvaret for å melde inn dette til Legemiddelverket. Dersom man etterhvert registrerer en del slike meldinger vil dette kunne legge press på både helsemyndigheter og kanskje til og med legemiddelfirmaer for å se på muligheten til å utvikle flere og mer moderne medisiner.

Husk: Dersom du fremdeles har alle eller nesten alle symptomene på din sykdom betyr det at medisinen ikke virker for deg. Uteblitt virkning er også en bivirkning.

Her kan du selv sende inn bivirkningsmelding. Det er ingen foreldelsesfrist.