Kan det være laktose som gjør at medisinen ikke fungerer for deg?

 

Mange stoffskiftepasienter fungerer ikke så godt på Levaxin. Det kan ha mange årsaker, men her skal vi særlig se på Levaxin (syntetisk T4) og Liothyronin (syntetisk T3) fyllstoffet som en mulig årsak til at Levaxin og/eller Liothyronin ikke er fullgod behandling for alle.

Søker man på internett vil man se at det skrives mye om laktoseintoleranse i forbindelse med stoffskiftesykdommer. Dersom man har laktoseintolereranse kan det ha flere årsaker; enten at man ikke produserer nok laktase som bryter ned melkesukkeret, eller at man har en betennelsestilstand eller skade i tarmen som gjør at laktaseproduksjonen påvirkes. Men i tillegg kan man ha såkalt proteinintoleranse, altså at det ikke er laktosen (melkesukkeret) man ikke tåler, men en type proteiner som finnes i melk, og som man ikke har forutsetninger for å fordøye. Dersom man likevel får i seg mye av disse proteinene kan det føre til en slags forgiftning av kroppen, hvor man blir stadig dårligere.

En studie fra 2014 viste at hos de med Hashimotos, den vanligste formen for lavt stoffskifte, hadde 75,9% av pasientgruppen laktoseintoleranse. Svakheter med studien er at den ble foretatt i Tyrkia hvor det bor mange med arabisk opprinnelse. Personer med slik genetisk bakgrunn har ofte laktoseintoleranse eller tåler ikke kumelk (men tåler ofte f eks kamelmelk og geitemelk, som har andre proteiner). Personer med nordisk opphav tolerere ofte kumelk bedre, men ettersom verden blir mindre og ulike folkeslag i større grad enn tidligere blander genene sine vil det føre til økt frekvens av laktosintoleranse også i de nordiske land.

I nær sagt alle medisiner finnes det både fyllstoff og virkestoff. Virkestoffet er selve medisinen, men fyllstoffet har to funksjoner: Å få tabletten til å smake godt, og å lage en tablett som er så stor at den er lett å håndtere.

Det mest brukte fyllstoffet er laktose. Også i Levaxin og Liothyronin brukes laktose som fyllstoff. Dermed blir det et problem for en del dersom de er laktoseintolerante men samtidig får i seg laktose hver gang de inntar den medisinen som skal holde dem i live.

Mange forteller oss at de blir dårligere jo lenger de går på Levaxin, eller at de ikke får forventet effekt av Liothyronin . Kanskje kan det ha en sammenheng med at jo mer av et allergen man utsetter seg for, jo dårligere vil man også bli. Om man stadig utsetter seg for noe man ikke tåler kan tarmen få skader, noe som gjør at opptaket av næringsstoffer og medisiner vil bli dårligere. I verste fall kan det oppstå en betennelsestilstand i kroppen som kan påvirke hvordan kroppen klarer å nyttiggjøre seg forskjellige næringsstoffer.

Man kan snakke med sin lege og bli testet for laktoseintoleranse, men for mange vil ikke en slik overfølsomhet slå ut på ordinære tester, og mange må gå veien med å prøve ut en eliminasjonsdiett

Heldigvis finnes det Levaxin og Liothyronin uten laktose. I Felleskatalogen heter disse henholdsvis Levaxin uten laktose og Thybon. Dette må legen søke om via registreringsfritaksskjema.

Fungerer ikke Levaxin eller Liothyronin for deg slik du forventet? Snakk med legen din om dette og be om å bli testet for laktoseintoleranse!