Siden er under arbeid, det kommer snart mer

Nesten alle studier er publisert på engelsk, og vi er klar over at det ikke er så lett for alle å lese det alltid. Vi forsøker dermed på denne siden å samle det som er av seriøse artikler og som er skrevet på norsk

Fra Norsk Legetidsskrift

Norsk Legetidsskrift 2000
Demens og hypothyreose

Norsk Legetidsskrift 2001
Psykiatriske og kognitive aspekter ved hypotyreose

Norsk Legetidsskrift 2005
Langtidseffekter etter kappefeltsbehandling for Hodgkins lymfom
Interessant fordi mange av forsøkspersonene hadde lavt stoffskifte.

Norsk Legetidsskrift 2013
Helse og sykdom ved Downs syndrom
Stoffskifteproblemer svært vanlig i denne pasientgruppen

Norsk Legetidsskrift 2014
Ektopisk Thyreoidea
Betyr at skjoldbruskkjertelvev ligger et annet sted eller utenfor der den vanligvis er. I dette tilfellet fungerte likevel vevet og produserte stoffskiftehormon

Norsk Legetidsskrift 2002
Medikamenter og thyreoideafunksjon
Medikamenter som påvirker thyreoideafunksjon og thyreoideafunksjonsprøver

Norsk Legetidsskrift 2002
”Subklinisk” thyreoideasykdom
Bakgrunn. Det er vanligvis lett å diagnostisere og behandle pasienter med manifest thyreoideasykdom. Derimot har behandling av ”subklinisk” thyreoideasykdom vært omdiskutert.

Norsk Legetidsskrift 2007
Store struma – utredning og behandling

Norsk Legetidsskrift 2009
Jakten på parathyreoidea og dens funksjon
Medisinsk historie – biskjoldbruskkjertel

Norsk Legetidsskrift 2004
Moderne diagnostikk og behandling av kronisk hjertesvikt
Stoffskiftesykdommer øker faren for hjertesvikt

Norsk Legetidsskrift 2002
Fosterceller på avveie
Enkelte autoimmune sykdommer kan skyldes en kronisk transplantat-mot-vert-reaksjon skapt av fosterceller som er kommet inn i morens blodomløp via placenta (Lancet 2001; 358: 2034–8). Biopsier fra 29 kvinner med ulike former for thyreoideasykdommer ble undersøkt og sammenliknet med nekropsier fra åtte kontrollpasienter. Hos 16 pasienter fant man mannlige celler, og enkelte av disse var helt differenserte. Ingen av kontrollene hadde celler som inneholdt et Y-kromosom.

Norsk Legetidsskrift 2000
Trijodtyronin fysiologisk viktig?
T3 kan være nødvendig tilleggsbehandling for noen, sier de i 2000
Men i 2004 kommer det:
Hvordan behandle hypotyreose
Kombinasjonen T4/T3 gir ingen behandlingsfordeler fremfor T4 alene ved primær hypotyreose.

Norsk Legetidsskrift 2001
Hereditær tyroksinbindande globulinmangel – endringar i thyreoideafunksjonsprøver
Ved dårleg samsvar mellom verdiar for T4 og tyrotropin, eller om eventuelle T4-verdiar ikkje passar med kliniske funn, må ein vurdera analyse av tyroksinbindande globulin

Norsk Legetidsskrift 2005
Høy eller lav startdose med tyroksin?
Det er trygt å starte levotyroksinbehandling med full dose hos unge hypotyreosepasienter uten hjertesykdom.

Norsk Legetidsskrift 2008
Ubalansert og udokumentert i Norsk legemiddelhåndbok
H C Oftebro
Svar her:

Norsk Legetidsskrift 2008
Oppfølging av pasienter som bruker litium
15 – 30 % av dem som behandles med litium, utvikler hypotyreose

Norsk Legetidsskrift 2010
En 66 år gammel kvinne med forvirring, afasi og myoklonier
Beskrivelse av en pasient med Hashimotos encefalopati

Norsk Legetidsskrift 2009
En kvinne med leggødem og arrforandringer
Pasienthistorie, kvinne med Graves og senkomplikasjoner

Norsk Legetidsskrift 2011
En mann i 50-årene med hypotensjon og hyponatremi
Pasienthistorie. En lærdom fra denne kasuistikken er at pasienter med uforklarlig hyponatremi bør utredes for hypotyreose og binyrebarksvikt.
Svulst i hypofysen førte til svikt i både skjoldbrusskjertel og binyrer, slik at T4 og T3 var under normalt men uten at TSH ble forhøyet (vår anm)

Norsk Legetidsskrift 2008
Endokrinologisk akuttmedisin
Hovedsaklig om Myksødemkoma

Fra Forskning.no

August 2012
Hjernen sliter med ekstra kilo

Januar 2008

Sunne bakterier
Å tilføre bestemte bakterier i maten, kan føre til grunnleggende endringer i stoffskiftet. Noen av endringene kan til og med knyttes til vekttap.

November 2011
Sykt bitter?
Langvarig bitterhet kan føre til endringer i stoffskiftet

Mai 2002
Lav utdanning gir vondt i hodetMiljøgifter truer folkehelsa
Påvirker blant annet hormoner og stoffskiftet

Mars 2009
Mineraltilskudd i salt virker
Tilskudd av jod i salt har minsket antall tilfeller av struma i Danmark