Sunn skepsis er alltid sunt – også om det dreier seg om så avanserte temaer som medisin.

Thyroidea Norge oppfordrer alle lesere til å si ifra på post@thyroidea.no dersom de skulle finne noe på våre sider som ikke holder mål. Vær kritiske også til oss!

Her har vi samlet noen artikler om vitenskapelig forskning som viser at man ikke uten videre kan stole på alt man leser selv om det er publisert i kjente medisinske tidsskrift

Norsk:

Innlegg på vår blogg:
Stoffskiftebloggen
Trodde du at du kunne stole på medisinsk forskning sånn helt uten videre?

Meget god artikkel i Dagens Medisin
http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/09/14/hva-i-all-verden-skal-vi-tro-pa/

Sunn Skepsis (Portalen er utviklet av forskere ved Avdeling for sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo, i samarbeid med Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten)
Ikke all forskning er god forskning

Forskning.no
Etterlyser kritisk journalistikk om forskning

Norsk Legetidsskrift 2000 – artikkel om medisinsk forskning, feil som har blitt gjort og hva som kan bedres
Norsk medisinsk forskning fra festtaler til realiteter?

Dagens Medisin
Kan vi stole på medisinsk forskning?

Forskningsrådet 2010-2014
Evalueringen av biologisk, medisinsk og helsefaglig forskning


Harald Hornmoen, 2010

Førsteamanuensis, avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag,Høgskolen i Oslo
Førti år i forskningens tjeneste. Fremvoksende naturvitenskapelig og medisinsk forskning i A-magasinet og VG i 1966, 1986, 2006
Utdrag: Trass i at omtalen av forskning de siste 40 årene i stigende blir underlagt journalistikkensegne struktureringsformer og talemåter, tyder ikke denne studien på at journalistikken om forskning i Norge har utviklet et selvstendig ståsted hvorfra den kan belyse utviklinger i forskning på en kritisk måte

Kunnskapsbasert Praksis (er utarbeidet av Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen (HiB) og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten)
Kritisk vurdering – hvorfor og hvordan?

Aftenposten 2011: Sterk kritikk av norske forskningsmiljøer
I artikkelen ligger link til fullstendige rapporter

Engelsk

The Scientist
Researching the Researchers
The biomedical research community is due for some self-reflection.

The Guardian
What pushes scientists to lie? The disturbing but familiar story of Haruko Obokata