Thyroidea Norge har fått tilgang til alle HUNT-studiene som er gjort på stoffskiftesykdommer. Dessverre gjør strenge copyright-regler at vi ikke kan dele så mange av dem med dere. Dog har vi lagt ut på denne siden de artiklene som er tilgjengelige for alle

A paradoxial difference in relationship between anxiety, depression and thyroid function in subjects on and not on T4 (kun konklusjon) Konkluderer med at høy TSH gir mer angst og depresjon hos de som tar Levaxin enn hos de med høy TSH som ikke går på Levaxin.

An association between depression, anxiety and thyroid function–a clinical fact or an artefact (kun konklusjon) Konkluderer med at de med biokjemisk påvist hypothyreose har signifikant lavere risiko for angst og depresjon enn de med normal skjoldbruskkjertelfunksjon. Subklinisk hypothyreose gir heller ingen øket risiko for angst eller depresjon

Association between blood pressure and serum TSH concentration within the reference range (Kun konklusjon) Konkluderer med at høyere TSH øker risiko for kardiovaskulære problemer

Do high TSH values protect against chronic musculoskeletal complaints? (Kun konklusjon) Konkluderer med at høy TSH fører til lavere prevalens av kroniske muskel-og skjelettplager, særlig hos kvinner.

Low headache prevalence among women with high TSH values – a large population-based study (Kun konklusjon) Det stod en artikkel der nesten hele studiet ble gjengitt i Norsk Legetidsskrift som kan leses på norsk her

Prevalence of thyroid disease, thyroid dysfunction and thyroid peroxidase antibodies in a large, unselected population Full artikkel

Prevalens av hypotyreose og hypertyreose i Nord-Trøndelag Full artikkel. Eller her slik den stod i Norsk Legetidsskrift

Serum TSH within the reference range as a predictor of future hypothyroidism and hypertehyroidism Full tekst, gjengitt med tillatelse av hovedforfatter

The association between TSH within the reference range and serum lipid concentrations in a population-based study. The HUNT Study Vi legger denne ut i fulltekst da den allerede er tilgjengelig gjennom European Journal of Endocrinology i sin helhet på nett. Skulle det endre seg kommer vi til å fjerne denne teksten

Thyroid autoimmunity, depression and anxiety – are there any connections? http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16253615 Kun konklusjon

Thyroid function and cancer risk Denne har vi valgt å legge ut i sin helhet da den også ligger i fulltekst her

Thyroid function and the risk of coronary heart disease: 12-year follow-up of the HUNT study in Norway. Kun konklusjon. Men her er en artikkel med kommentarer om dette studiet og her er en annen

Thyrotropin levels and risk of fatal coronary heart disease. The HUNT Study Denne har vi lagt ut i sin helhet da den også ligger ute på nett i fulltekst her og her

HUNT 2

Hyperthyroid levels of TSH correlate with low bone mineral density: the HUNT 2 study
http://www.eje-online.org/content/161/5/779.full.pdf Fulltekst

Om HUNT-studiene

http://en.wikipedia.org/wiki/HUNT_Research_Centre

http://www.ntnu.edu/hunt/inenglishKommentarer til HUNT-studiene

Oxford Journals – International journal of epidemiology har en artikkel der de gjennomgår HUNT-studiene
http://ije.oxfordjournals.org/content/early/2012/08/09/ije.dys095.long

Meta-studie der de blant annet gjennomgår HUNT-studier: A Review of the Clinical Consequences of Variation in Thyroid Function Within the Reference Range http://jcem.endojournals.org/content/early/2013/07/02/jc.2013-1315.full.pdf

Subclinical hypothyroidism ups CHD deaths in women http://www.medscape.com/viewarticle/790039

Meta-analyse av genetiskk og stoffskiftesykdom (kun konklusjon) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22494929

Intervju med Mary Shomon om HUNT-studiene http://www.trackyourplaque.com/library/fl_06-030shomon_interview.asp

A different relationship between thyroid function and mood in people on thyroxine compared to the general population: results from the HUNT study
http://www.endocrine-abstracts.org/ea/0015/ea0015p365.htm