På Forskningsbloggen skriver vi om forskning relevant for stoffskiftepasienter vi har lest og påpeker svakheter.

 

1)

Trodde du at du kunne stole på medisinsk forskning sånn helt uten videre?

November 03, 2014 13:42:57

All forskning bør sees på med et kritisk blikk. Og det er viktig å av og til gå i dybden og se hva som faktisk har foregått når forskere har forsket…

Denne spanske studien, publisert i 2005, tok for seg sammenligning med behandling av hypothyreose med kun T4 (Levaxin) og kombinasjon av T4 og T3 (Liothyronin).

Selv om 69% av de som var med i studien foretrakk kombinasjonsterapi T4+T3 foran utelukkende T4, konkluderte studien med at kombinasjonsterapien ikke har noen effekt og at man bør fortsette å ha kun T4 som behandlingsmetode for alle med hypothyreose

Det er flere problemer med studien.

Kun 28 personer var med, og to av dem droppet ut i løpet av studien. I tillegg var doseringen av T3 altfor liten i forhold til det mange erfaringsmessig trenger for å føle seg bra. Pasientene i gruppen fikk 5-7,5 mcg Liothyronin, mens mange pasienter som bruker dette medikamentet må ta opptil 60 mg for å føle seg bra. I Norge får man Liothyronin kun i tabletter på 20 mcg uansett. De som gikk på kombinasjonsterapi fikk også en ganske lav dose T4, maks 87,5 mcg, mens vanlig dose for voksne mennesker som regel ligger fra 100-300 mcg. I tillegg fikk alle den samme dosen, noe som er unormalt for ganske mange sykdommer, ikke bare stoffskiftesykdommer – det vanlige er å tilpasse dosen etter den individuelle pasient og ta høyde for vekt, alder, symptomer og ulike laboratorietester.

Likevel ble denne studien godkjent i Cochrane, som er en medisinsk database der andre leger går igjennom forskjellige studier og godkjenner dem – eller ikke. Dette kalles peer reviewed eller fagfellevurdering.

Thyroidea Norge mener denne studien av flere grunner er ganske ubrukelig og ikke kan brukes som grunnlag for behandling av stoffskiftepasienter. Likevel: Fordi den er godkjent i Cochrane og fordi de fleste tydeligvis bare leser konklusjonen og ikke selve studien, så har denne studien blitt referert til i hundrevis av andre forskningsartikler som et argument mot bruk av behandling med T3.
Les kritikk av studien her (engelsk)

 

Da denne amerikanske studien kom ut i 2013 var det mange lykkelige stoffskiftepasienter over hele verden.

Den viste at 48,6% av stoffskiftepasienter ble bedre på NDT (Armour Thyroid) enn på T4 (Levaxin). Behandling med NDT førte til moderat vekttap hos forsøkspersonene, og de rapporterte om bedre livskvalitet.

Thyroidea Norge har fått tilgang til hele studien men kan dessverre ikke legge den ut på grunn av copyrightspørsmål.

Det som er bra med denne studien er selvsagt at den i det hele tatt har blitt utført. Den viste også klart at nær halvparten følte seg bedre på NDT og de hadde hele 70 pasienter som var med i studien (18-65 år), noe som gjør at man i større grad kan se generelle tendenser. Og det var en randomisert, dobbelblind studie, som betyr at forsøkspersonene aldri visste hvilke medisiner de fikk.

Problemene med studien, slik vi ser det, er følgende;

De var for fokusert på TSH og vi mener de holder seg til TSH-verdier som ikke holder mål. Svært mange av de som bruker NDT til vanlig går på en dose som gjør at TSH blir helt supprimert, altså at TSH blir ikke målbar. Endokrinologisk avdeling på Aker mener dette er helt normalt, og det virker ikke som om de har problemer med dette så lenge T4 og T3-verdiene ellers er nomale. De fleste leger som behandler stoffskiftepasienter vil ønske at TSH skal ligge i nedre del av normalområdet, ca 0,3-1,5. Men i studien har de operert med TSH-verdier helt opp til 3,6. En kan derfor tenke seg at en del flere av forsøkspersonene også ville følt seg bedre på NDT om de fikk riktig dose.

I tillegg har de kun brukt Armour Thyroid som eneste type NDT. Det er verdt å merke seg at produsenten, det amerikanske Forest Laboratories, plutelig og uten forvarsel i 2008/2009 endret formelen på denne medisinen, noe som fikk enorme konsekvenser for hundretusenvis av pasienter (ingen vet hvor mange det er snakk om). Hele internett var fullt av desperate pasienter som enten hadde fått alle hypothyreosesymptomer tilbake, eller som fikk hjerteproblemer, nyreproblemer eller at binyrene sviktet. Alle henvendelser til Forest Labs fra pasienter, media og leger har blitt møtt med total taushet.

Thyroidea Norge mener at denne studien er prinsipielt viktig, men at det er stort behov for å sammenligne flere typer NDT samt ha en mer oppdatert holding til TSH-verdier.