Vi følger med på hva som kommer av forskning på stoffskiftesykdommer og alle ting relatert til disse. På disse sidene presenterer vi det vi finner, av og til med vår egen tolkning av forskningsresultatene

I forbindelse med at Norsk Endokrinologisk Forening utarbeider nasjonale retningslinjer for all endokrin behandling, oversendte vi et innspill. Dette inneholder både en del studier og et brev der vi legger frem en del problemstillinger vi mener det er viktig at de ser på.

Brevet kan leses i sin helhet Nasjonale Retningslinjer Endokrinologi