Sink er viktig –

Artikkelen skal oversettes til norsk.

 

Zink är liksom magnesium ett mineral vars positiva hälsofrämjande egenskaper lyfts fram alltmer. Det är också ett mineral som är toxiskt i för höga doser, vilket gör att man måste ha uppsikt över hur mycket man tar. Zink behövs för en rad processer i kroppen, som immunförsvaret, tillväxt, bildande av hormoner, DNA och RNA-bildning och inverkar i en rad enzymprocesser. Idag känner man till runt 70 enzymer som är direkt beroende av zink. Detta gäller också hormonproduktionen i hypofys, sköldkörtel, könsorgan och bukspottskörtel. Zink är alltså starkt involverat i alla ämnesomsättningsprocesser. Liksom magnesium förbrukas zink av stress.

Zink krävs dessutom för att kroppen ska kunna utnyttja järn och bilda blod, samt för att kunna utnyttjande a-vitamin optimalt.

Zink används av kroppens alla celler. Dock finns det en högre andel i ögon, hud, hår, naglar, hjärna, hypofys, binjurar, könsorgan, sköldkörtel, lever och njurar.

Symtomer på sinkmangel:

 • Sår gror dårligere
 • Hvite flekker på neglene
 • Redusert apetitt og smakssans
 • Akne og dårligere hudkvalitet
 • Håravfall
 • Psoriasis
 • Dårligere syn
 • Dårligere tanke/hjernefunksjon
 • Hud som klør
 • Pussfylte kuler
 • Polydipsi – økt tørst
 • Eksem
 • Dårlig vekst og fødselsvekt (barn)
 • Nedsatt infektionsförsvar
 • Sløvhet
 • Redusert libido (sexlyst)
 • Redusert testosteronnivå og dårligere sædkvalitet
 • Diaré
 • Humøret påvirkes: irritert, deprimert, generelt dårligere humør

Symtomer på overdosering av sink:

 • Illamående
 • Kräkningar
 • Buksmärtor
 • Diarré
 • Påverka immunförsvaret negativt
 • Hämma upptaget av järn och koppar
 • Höjer dåligt kolesterol

DSCF2024

Zink och olika sjukdomar:

Man har länge intresserat sig för zinks roll i flera sjukdomar då mineralet spelar så pass stor roll för så många processer i kroppen. Här tas några sjukdomar upp där zink lyfts fram.

En sjukdom är sekundär binjurebarksinsufficiens/adrenal fatigue. Försök på råttor har visat att kost med för lite zink gett större binjurar och höjde kolesterol. En ny, ännu inte bevisad eller prövad teori, föreslår att koppar spelar en negativ roll i binjureutmattning. Koppar och zink balanserar varandra och är antagonister, så om zink ligger för lågt, kan kopparhalten ligga för högt.Lågt zink ger ett försämrat immunförsvar, vilket belastar binjurarna.

En annan sjukdom där zink kan spela en roll är endometrios. Kvinnor med endometrios har ofta östrogendominans eller östrogenöverskott, vilket har associerats med höga halter av koppar. Zink stödjer dessutom immunförsvaret vilket är viktigt då kvinnor med endometrios blöder ut blod i buken, vilket hos friska kvinnor elimineras av kroppen, medan det hos kvinnor med endometrios stannar i buken och fäster.

En kontroversiell teori är att zink ska kunna orsaka schizofreni, då man funnit att schizofrena patienter haft låga plasmanivåer av zink samt lägre zink i hippocampus.

En annan kontroversiell teori är att zinkbrist ger lägre nivåer av sköldkörtelhormon, hos djur ed zinkbrist har man sett sänkta nivåer av trijodtyronin (T3) och TRH. Studier på människor stödjer att det kan finnas en relation mellan zink och sköldkörtelhormoner.

Zinkbrist kan uppstå som en följd av dåligt näringsupptag i tarmen. Den del där zink tas upp skadas ofta vid celiaki. Zinkupptaget kan också påverkas negativt av fytinsyra, vilket finns i de flesta spannmålsprodukter.

Läs mer om zink:

Lothar Rink, Zinc in Human Health, 2011

World Health Organization, Vitamin and Mineral Requirements in Human Nutrition, 2004

Gerald Litwack, Vitamins and Hormones, 2005 (1943)

“Life Sciences”; Effect of Zinc Deficiency and Zinc Supplementation on Adrenals, Plasma Steroids and Thymus in Rats; J. Quartermana and W.R. Humpriesa; January 1979

Someya, Yui et al, “Journal of Nutritional Science and Vitaminology”; Effect of Zinc Deficiency and Zinc Supplementation on Adrenals, Plasma Steroids and Thymus in Rats, 2009

S Nishiyama et al, Zinc supplementation alters thyroid hormone metabolism in disabled patients with zinc deficiency, J Am Coll Nutr February 1994 vol. 13 no. 1 62-67

Mihai Nechifor et al, The Influence of Some Antipsychotics on Erythrocyte Magnesium and Plasma Magnesium, Calcium, Copper and Zinc in Patients with Paranoid Schizophrenia, J Am Coll Nutr October 2004 vol. 23 no. 5 549S-551S