Magnesium är en mineral vars hälsofrämjade effekter är väl kända, liksom att mineralet behövs för många processer i kroppen. Trots detta anses magnesiumbrist vara utbrett, något som anses bero på ändrade kostvanor och förändringar i marker. Det är extra viktigt att ha bra nivå av magnesium om man är gravid eller lever ett stressigt liv, då magnesium är ett av de första mineraler som förbrukas vid stress.

Andra personer som löper risk att drabbas av magnesiumbrist är diabetiker, personer som lider av mag,- och tarmsjukdomar, äldre, personer med osteoporos, sköldkörtelsjuka, personer som dricker större mängder alkohol och personer som behandlas med vissa slags preparat.

Magnesium är viktigt för att stötta hjärtat, hjärnan, skelett, nervfunktion, muskelfunktion och stöttar också cellfunktionen. Överlag kan man säga att magnesium är viktigt för all vävnad. På senare år har man uppmärksammat magnesiums roll för kroppen alltmer och sett vilken roll mineralet spelar. För personer med hjärt- och kärlsjukdom, osteoporos, benägenhet att få sten i galla och njure, högt blodtryck eller åderfettning kan magnesiumtillskott vara positivt.

Har man brist på magnesium kan man få en mängd symtom, såsom:

Förstoppning

Diarré

Depression

Stress

Yrsel

Ångest

Hyperaktivitet

Stickningar och domningar

Kramper

Hjärtproblem

Förvirring

Koncentrationssvårigheter

Irritation

Ökad svettning och doft

Nedsatt tillväxt

Allergiska besvär (magnesium har inverkan på histamin)

Psykos (kan förekomma om brist uppstår vid hyperparatyreos)

Migrän

Nedsatt fertilitet

Magnesium anses vara en lättolererad mineral och det magnesium man får i sig via kosten brukar inte ge biverkningar eller problem. Äter du däremot tillskott med högre och koncentrerade doser magnesium kan du riskera att få i dig för mycket. Symtom på magnesiumöverdos är magproblem vilka orsakas av kroppens oförmåga att hantera och absorbera för höga doser magnesium i koncentrat. Magproblem yttrar sig som diarré, kräkningar, illamående och uppkörd mage men problemen brukar inte vara särskilt svåra. Var försiktig med magnesium om du har problem med njurarna.

Symtom och problem som kan orsakas av svår magnesiumöverdosering:

Kräkningar, diarré, illamående

Ökad belastning på njurarna

Muskelsvaghet

Andningssvårigheter

Förvirring, mental påverkan

Trötthet

Orsaka obalans med andra mineraler i kroppen, vilket kan orsaka fler symtom

Vid långvarig och svår överdosering kan magnesium leda till både död och koma

IMG_1469

Läs mer om magnesium:

Midred S. Seelig & Andrea Rosanoff, The Magnesium Factor, 2003 (Google Books)

Carolyn Dean, The Magnesium Miracle, 2006

Shari Lieberman & Nancy Pauling Bruning, The Real Vitamin and Mineral Book: The Definitive Guide to Designing Your Personal Supplement Program, (Google Books)

World Health Organization, Vitamin and Mineral Requirements in Human Nutrition, 2004

Lenker:

http://legemiddelhandboka.no/Terapi/313450

http://drsircus.com/medicine/magnesium/magnesium-deficiency-symptoms-diagnosis