Vitaminer og mineraler er viktige for alle menneskers helse, og for stoffskiftepasienter kan de ha enda større betydning enn for dem som er friske.

 

Artikkel som skal oversettes til norsk – under arbeid:

 

Vitaminer

Vitaminer är livsviktiga för oss. Utan dem skulle vi inte kunna leva. Har vi brist eller för höga nivåer av vitaminer i kroppen riskerar vi att bli sjuka eller få svåra symtom. Att ha koll på sina vitaminer är alltså viktigt, särskilt när man är sjuk. Oftast sägs det att de flesta får i sig tillräckligt med näring och vitaminer via kosten, men det gäller inte när man är kroniskt sjuk.

Idag känner man till 13 vitaminer som är livsviktiga för människan, men som kroppen inte själv klarar av att producera utan måste få tillfört.

Vitaminer kan delas in i vattenlösliga och fettlösliga, vilket berättar ifall de upplöses i fett eller vatten. De flesta är vattenlösliga.
De fettlösliga vitaminerna, A, D, E och K-vitamin, finns i fet mat som fet fisk eller olja.

De vattenlösliga vitaminerna utgörs av C-vitamin och åtta B-vitaminer. C-vitamin förekommer främst i vegetabilier medan B-vitaminer dels finns i spannmål, men också i kött. Vegetarianer löper en ökad risk att få brist på B-vitaminer eftersom de inte äter kött.

Försök alltid att undvika syntetiska vitaminer, i bästa fall är de i princip verkningslösa. Vissa syntetiska vitaminer kan vara toxiska.

När du hittat riktiga vitaminer, förvara dem svalt, torrt och mörkt.

 

Mineraler är ämnen som krävs för att människokroppen ska fungera, till exempel för att nervsystemet ska fungera eller för att hjärtat ska slå jämnt. Hormoner och vitaminer behöver också ha tillgång till mineraler för att kunna bildas och verka i kroppen.  Hur pass mycket vi har av olika mineraler varierar. Vissa ämnen har kroppen ett större behov av än andra. Det betyder inte att de ämnen vi har i mindre mängd, så kallade spårämnen eller spårelement, är mindre viktiga.

Här är några av de mineraler som våra kroppar behöver:

 • Fosfat
 • Jod
 • Järn
 • Kalcium
 • Kalium
 • Klor
 • Kobolt
 • Koppar
 • Krom
 • Magnesium
 • Mangan
 • Molybden
 • Natrium
 • Selen
 • Svavel
 • Zink

 

IMG_1449