Skjoldbruskkjertelen produserer flere forskjellige hormoner som regulerer stoffskiftet i kroppen.

Her forsøker vi å gi en oversikt over hva de er og deres funksjon.

T4 er det man som regel får som behandling av lavt stoffskifte i form av Levaxin. Ta en titt på hvordan den molekylære opbygningen av T4 ser ut i syntetisk form (Synthroid) sammenlignet med i naturlig form (slik kroppen lager det eller slik molekylet ser ut f eks i bio-identiske hormoner /NDT)

Tyroksin i naturlig form

T4 er et såkalt lagringshormon, eller prohormon. Det betyr at T4 er et utgangspunkt for kroppen for å konvertere dette til hormoner som kroppen kan gjøre seg bruk av. Dette skjer gjennom en prosess som kalles de-jodinaseprosessen. Alle stoffskiftehormoner er laget av jodatomer (av grunnstoffet eller mineralet Jod) påhengt et tyrosinatom. Tyrosin er en aminosyre.

de-jodinase image

De-jodinaseprosessen skjer ved at T4 sendes ut fra skjoldbruskkjertelen til leveren (80%) og mage/tarm-systemet samt nyrene og musklene. I disse organene blir da T4 konvertert til T3 ved at ett jodatom klippes av molekylet.

T3 regnes som det aktive hormonet. Hver eneste celle er helt avhengig av T3 for å kunne fungere. Hver celle har en oppgave. Cellen vet hva den skal gjøre, men for å utføre jobben sin trenger den energi. T3 er den energien. Dersom en celle ikke har nok T3 vil den ikke kunne gjøre det den er laget for, og konsekvensen kan være at hele systemer i kroppen vil fungere dårligere.

Det er lite kjent at også T2 har en biologisk funksjon. Også T2 fungerer som energi for hver enkelt celle, men på en litt annen måte. T2 har enda kortere halveringstid enn T3, men kroppen kan også raskere gjøre bruk av T2.

Det har ikke lykkes oss å finne noe særlig informasjon om T1 og T0, men man tror at T0 er et restprodukt av de-jodinaseprosessen og at det ikke har noen funksjon i kroppen. Man tror at T1 – og kanskje også T2 – brukes som byggestener for å lage T3 og T4.

Kalsitonin, eller polypeptidhormon produseres hovedsaklig i de såkalte C-cellene i skjoldbruskkjertelen, hvor de finnes spredt mellom de follikulære thyreoideahormonproduserende cellene. Kalsitonin er ansvarlig for å regulere benstoffskiftet, eller kalsiumstoffskiftet. Kalsitonin gjør dette i samarbeid med PTH (ParaThyroideaHormon), et hormon som produseres av biskjoldbruskkjertlene, og D-vitamin