Har du hatt hypotyreose noen år uten behandling, eller med utilstrekkelig behandling, da er det en risiko for at du utvikler binyreinsufficiens. I binyreartiklene kan du lese om hva det er, hvordan det behandles og hva du selv kan gjøre. Binyreinsufficiens som er sekundær til hypotyreose er vanlig, men ikke anerkjent. Ofte får pasienten andre diagnoser, som ME/CFS, blir betraktet som utbrent, utslitt, eldet, eller det blir plassert i sekkediagnosen psykiatri. Uten at andre hormoner som kortisol blir grundig sjekket. En blodprøve kl 08 er ikke tilstrekkelig for å fastslå at det ikke foreligger kortisolmangel (1).

Hvordan vet jeg at jeg har binyreinsufficiens?

Kortisol måles i blod, spytt og døgnurin. Måling av kortisol i spytt er i dag den sikreste og enkleste metoden for estimering av konsentrasjonen av fritt kortisol i blodet. Prøvetakingen kan uten problemer gjøres av pasienten selv (2). Det er derfor grunnlag for å anbefale å ta i bruk måling av kortisol i spytt ved mistanke om sykdom i binyrebarken. Det er også etablert metoder til måling av andre steroidhormoner, slik som testosteron, østradiol og progesteron i spytt (1). Mange med hypotyreose kommer til legen og ber om spyttprøve, men legen har ofte ikke kjennskap til dette. Fordelen ved spyttprøve er at den viser alle former for binyrebarksvikt.

Det er klokt å få hjelp av legen til å utelukke andre ting også. Mange mangelsykdommer og lidelser har liknende symptomer felles. Lave B12 verdier, lavt jern og lav D-vitamin er ikke uvanlig for hypotyroide, og bør rettes opp siden det sliter på kroppen, hindrer omdanning fra T4 til T3 og gir utmattelsessymptomer.

Det som er det store problemet for mange pasienter med hypotyreose, er at de lave hormonnivåene ikke regnes som lave nok til å få behandling. Mange kan få det som kan kalles binyreinsufficiens. Men for mange leger regnes ikke dette som tilstrekkelig nedgang i hormonproduksjonen til at de er villige til å skrive ut resepter på hormoner. Det kan se ut som om kunnskapen om hvor syke enkelte pasienter kan bli av å ha for lave nivåer av hormoner ikke er tilstrekkelig forstått i helsevesenet. Den vanlige måten å sjekke binyrenes tilstand er å bruke en ACTH test. De fleste med binyreinsufficiens responderer ikke på den, slik en Addisonpasient gjør. For mange kan det likevel være lurt å ta en Synachen/ACTH test for å vite sikkert at det kun er en mild binyreinsufficiens.

Kilder:

  1. http://adc.bmj.com/content/80/4/330.abstract
  2. http://tidsskriftet.no/article/1501521

Andre lenker:

http://ruthroland.wordpress.com/2011/09/12/intervju-med-dag-schioth-lege-ved-heggeli-helhetssenter-oslo/

IMG_2630