Har du hatt hypotyreose noen år uten behandling, eller med utilstrekkelig behandling, da er det en risiko for at du utvikler binyreinsufficiens. I binyreartiklene kan du lese om hva det er, hvordan det behandles og hva du selv kan gjøre. Binyreinsufficiens som er sekundær til hypotyreose er vanlig, men ikke anerkjent.