Det finnes visse typer kreft som forekommer i de endokrine organer og som er genetisk betinget. De siste 20 år har man funnet stadig flere slike genetiske markører, og man kan be om å få sjekket disse dersom man har en historie med endokrin kreft i familien

Har en av foreldrene visse av disse genetiske markørene har barnet 50% sjanse for å utvikle kreft i skjoldkjertelen, binyrene, biskjoldkjertlene og bukspyttkjertelen.

Ved noen av disse tilstandene opererer man bort skjoldkjertelen preventivt, og noen ganger både skjoldkjertel og binyrer eller binyrebarken

Under har vi samlet noen lenker om temaet

http://www.lommelegen.no/artikkel/arvelige-hormonforstyrrelser-men-1-2-og-3

http://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-nering/diverse/multippel-endokrin-neoplasi-10767.html?page=1

http://tidsskriftet.no/article/1283773

http://sml.snl.no/multippel_endokrin_neoplasmi

http://en.wikipedia.org/wiki/Multiple_endocrine_neoplasia

http://www.yalesurgery.org/endocrine/carepeople/thyroid/men2A.aspx

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14558921