Cellulær hypothyreose og vevshypothyreose

Disse begrepene kommer man gjerne over på internett, og det er viktig å skille mellom dem og bruke dem riktig. Dette dreier seg ofte om typer av lavt stoffskifte som ikke kan oppfattes med vanlige blodprøver, men der man har alle kliniske symptomer.

Subklinisk hypotyreose

Subklinisk hypotyreose betyr at man har forhøyede verdier av TSH, ofte kombinert med litt lave verdier av FT4 og FT3 men der pasienten ikke har symptomer på stoffskiftesykdom. Dette kan være en indikator på begynnende hypothereose, derfor lønner det seg å følge med gjennom klinisk observasjon med prøvetaking hver sjette måned.
Problemet er at «subklinisk hypothyreose» også brukes om pasienter med mange symptomer på stoffskiftesykdom men der ingenting vises i prøver.

Deri ligger mye av debatten – skal man behandle eller ikke? Dette diskuteres mye i fagmiljøer og det finnes forskning for og imot begge syn

Forskning og symptomer

Noen pasienter med subklinisk hypotyreose kan ha vage og uspesifikke symptomer  som kan likne på hypotyreosesymptomer. Pasienter som får diagnosen subklinisk hypotyreose bør spørres ut om de har symptomer. I tre forskningsgrupper ble det funnet høyere andel som slet med overvekt, de har gjort funn i andre som viser problemer med hukommelsen og grad av funksjon. I en større befolkningsundersøkelse fant man at subklinisk hypotyreose var forbundet med økt risiko for Alzheimer hos kvinner. I en pilotstudie fant man at de med uprovosert dyp venetrombose hadde større sannsynlighet for å ha subklinisk hypotyreose. I en annen studie så man at det var større sannsynlighet for steiner i gallegangen.

Subklinisk hypotyreose innebærer at det er en risiko for å utvikle hypotyreose. De som jobber aktivt for prøvetaking argumenterer for at tidlig behandling kan forhindre høyere dødelighet hos dem som har en subklinisk dysfunksjon.

Noen leger mener det er uheldig å utsette behandling

Dr. John Lowe sier: «Den forsinkede behandlingen var, for meg, åpenbart grunnløs. Pasientene hadde flere klassiske hypothyroide symptomer. Disse inkluderte ulike kombinasjoner av tretthet, depresjon, kognitiv dysfunksjon, kuldeintoleranse, forstoppelse, tørr hud, hårtap, depresjon, kognitiv dysfunksjon, intoleranse for mosjon, kroniske muskelsmerter og muskelspenninger.»

Likevel mener mange forskere og leger at det usikkert om behandling vil øke livskvaliteten i ellers friske pasienter som har en unormal TSH og FT4 i normalområdet.

 

Mer informasjon:

http://www.thyroidscience.com/editorials/lowe/lowe.editorials.09/lowe.dunn.muscle.sHT.6.8.09.pdf

http://tidsskriftet.no/article/521189

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2664572/

http://www.uptodate.com/contents/subclinical-hypothyroidism

Bemben DA, Hamm RM, Morgan L, et al. Thyroid disease in the elderly. Part 2. Predictability of subclinical hypothyroidism. J Fam Pract 1994; 38:583.

Bell RJ, Rivera-Woll L, Davison SL, et al. Well-being, health-related quality of life and cardiovascular disease risk profile in women with subclinical thyroid disease – a community-based study. Clin Endocrinol (Oxf) 2007; 66:548.

http://annals.org/article.aspx?articleid=717098

IMG_0671

Cellulær hypotyreose

Cellulær hypotyreose, eller vevshypotyreose, finnes omtalt innenfor utenlandsk skolemedisin når du søker på «tissue hypothyroidism» eller «cellular hypothyroidism». Noen leger som anerkjenner den, kaller den for Hypothyroidism Type 2. I Sverige finnes det en forening for dem som mener at de lider av dette (1). Denne varianten af hypotyreose er ikke anerkjent og udefineret innenfor vår skandinaviske skolemedisin, fordi de diagnoseverktøyene som benyttes bare kan anvendes til detektering af biokjemisk hypotyreose (biochemical hypothyroidism), det vil si hypotyreose som kun kan konstateres via blodprøver.

Cellulær hypotyreose kan ikke oppfanges med disse verktøyene, fordi de tilgjengelige blodanalysene er ikke innrettet på å måle den cellulære metning med thyreoideahormoner utenfor blodstrømmen. Vi trenger å få utviklet nye, vevstype-spesifikke analysemetoder, som er i stand til å måle verdiene av thyreoideahormoner i menneskekroppens mange forskjellige vev. Inntil dette skjer, er vi henvist til diagnose og behandling af cellulær hypotyreose via symptom-screening og vurdering av behandlingseffekten. Begge disse metodene ligger utenfor det medisinske nye paradigme innført i medisinen siden 1960-/1970-tallet under betegnelsen Evidence Based Medicine.

Ifølge dette nye paradigmet kan man ikke diagnostisere, eller behandle sykdommer, som ikke forutgående er definert av Evidence Based Medicine via forskning som angivelig skal fremskaffe beviser (Evidence) på sykdommens eksistens, samt at den beviser hver enkelt behandlingseffekt eller mangel på det samme. Uten en Evidence Based Medicine’s blåstempling av diagnoser og behandling, anerkjennes, diagnostiseres og behandles ikke lengre en rekke sykdommer.

Hovedparten av anskaffelse av vitenskapelige beviser for diagnose og behandling av en lang rekke sykdommer som før var anerkjent empirisk av medisinen, er nå overlatt til medisinindustrien, som sørger for at resultatene er nøye avstemt med det produktsortiment som medisinindustrien stiller til rådighet for medisinsk behandling  over hele verden.

 

Vevshypothyreose er nevnt i flere kilder. Men hovedsakelig som en hypotese i en rekke medisinske kilder, for eksempel:

Hypothyroidism – new aspects of an old disease (2010): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2895281/

Why are our hypothyroid patients unhappy? Is tissue hypothyroidism the answer? (2011): http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3169863/

Cellular and Molecular Basis of Deiodinase-Regulated Thyroid Hormone Signaling (2008): http://edrv.endojournals.org/content/29/7/898.full

Her er et god bilde på tilstanden: http://www.holtorfmed.com/index.php?section=downloads&file_id=22

Kilder

  1. http://hypotyreos.info/
  2. http://jcem.endojournals.org/content/82/3/771.full

 

Lenker 

http://www.amazon.com/Hypothyroidism-Type-Mark-Starr-M-D/dp/0975262408

http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=3008551

http://www.type2hypothyroidism.com/Type1VsType2.html

http://np.netpublicator.com/netpublication/n25061769

http://hypotyreos.info/

 

 

 

 

Lagre