Mange rapporterer til oss at de ser at TSH-verdien varierer fra gang til gang når prøver tas. Her ser vi på noen årsaker til at dette kan skje.

Hva er TSH?

TSH er IKKE et stoffskiftehormon. TSH står for ThyroideaStimulerendeHormon. TSH et et hypofysehormon som regulerer mengden av stoffskiftehormoner skjoldbruskkjertelen produserer. Dersom TSH er høy kan det indikere lavt stoffskifte. Er TSH lav kan det indikere høyt stoffskifte. Men man må også se på andre prøver for å stille en endelig diagnose, og kun en lege kan gjøre det. En del leger doserer medisin enten for høyt eller lavt stoffskifte nesten utelukkende på verdien av TSH. Det finnes mye forskning som viser at det ikke er tilstrekkelig verken for diagnostisering eller behandling Pass på at du ikke utsettes for TSH-tyranni

Her er en oversikt over hvor mye TSH, T4 og T3 kan fluktuere i normal døgnvariasjon

11214130_972339132812405_849760740035142583_n

Kilde

Så hva kan føre til at dine TSH-verdier går opp og ned?

Du tar prøver på ulike tidspunkt fra gang til gang

TSH, T4, T3 og andre hormoner i kroppen varierer i styrke gjennom døgnet. Dette er en helt naturlig reguleringsmekanisme kroppen benytter seg av for at det skal være naturlig å sove om natten og være våken om dagen, blant annet, altså regulering av døgnrytmen. Les vår artikkel om blodprøvetaking her

Du har endret på hvor mye stoffskiftemedisin du tar

Både om du blir behandlet for lavt eller høyt stoffskifte kan det ta tid å lande på riktig dose medisiner, noe som kan føre til at legen øker eller senker dosen over tid frem til man er fornøyd med blodverdier og symptombilde. Dersom en frisk skjoldbruskkjertel får mer TSH vil den øke produksjonen av stoffskiftehormoner. Får den lite TSH vil den senke produksjonen. Men det samme gjelder om du tilfører stoffskiftehormoner eller hormonsenkende medisiner utenfra. Dersom du øker eller senker dosen av Neo-Mercazole eller andre behandlingsmetoder brukt for å senke stoffskiftet dersom det er for høyt vil TSH påvirkes. Dersom du senker dosen av stoffskiftehormoner du tar for å behandle lavt stoffskifte vil TSH gå opp.

Variasjoner i hvor potent din medisin er

Vi liker å tro at hver gang vi får en ny boks med medisiner så er det det samme som vi fikk sist – både i utseende og styrke. Men dette stemmer ikke. Mens Thyroid-preparater som regel ikke har en variasjon på mer enn 0,4% kan syntetiske medisiner som Levaxin helt lovlig ha en styrkevariasjon på opptil 11% fra boks til boks. Alle medisiner kan variere noe i styrke, også de som gis for høyt stoffskifte. Dette vil igjen påvirke TSH-verdien – og for mange, også symptomene.

Forskjell på metodebruk ved ulike laboratorier

Ulike laboratorier kan få ulike resultater. Dette kan skyldes menneskelige feil eller ulik metodebruk. Merk også at ulike laboratorier opererer med ulike grenseverdier. Får du prøveresultater som ikke gir mening, snakk med legen din om å ta prøvene på nytt.

Tidspunkt for når du tar medisinen din

Hvis du tar medisinen din på ulike tidspunkt hver dag kan dette påvirke døgnvariasjonen til TSh som igjen kan vises i blodprøver. Dersom du noen ganger tar medisinen din sammen med eller etter mat, andre ganger uten, noen ganger med kaffe (som kan redusere opptak av Levaxin og Thyroid-preparater med opptil 53%) kan dette påvirke verdiene dine, og da vil det også merkes på TSH.

Det beste du kan gjøre er å ta din stoffskiftemedisin på tom mage, helst minst en halv time før mat, gjerne en time før mat og minst en time før du drikker kaffe. Men det viktigste er at du tar medisinen din på samme måte hver gang. Klarer du ikke å vente med å spise eller drikke kaffe? Ok, men ta likevel medisinen din på samme måte hver dag. Når du endrer på hvordan du tar medisinen, kan også TSH-verdien endres.

Dersom du planlegger å endre på måten du tar medisinen (for noen passer det bedre å ta den om kvelden) – gi det noen test-uker og gjør det i samarbeid med legen din der dere ser hva slags utslag det gir på prøver. Dette stemmer også for dem som bruker tyreostatika, altså stoffskiftedempende midler – for noen fungerer det greit å ta alt i en dose, for andre bør det fordeles over to eller tre doser for å unngå for mange bivirkninger. Se også her på om du tar det sammen med mat eller ikke, og hvordan dette påvirker din TSH (og de andre verdiene)

Å starte eller slutte med et kosthold med mye fiber

Dersom du får i deg mat med mye fiber kan dette ha en innvirkning på opptaket av stoffskiftehormoner fra medisiner. Det betyr ikke at du ikke skal ha mye fiber. Igjen – å gjøre ting på samme måte hver dag er nøkkelen. Dersom du allerede spiser mye fiber og din TSH er grei er det ingen grunn til å endre diett. Dersom du starter å spise mye fiber uten å ha gjort det før bør du teste din TSH seks til åtte uker inn i den nye dietten for å se om det nye kostholdet påvirker TSH-verdien din.

Å begynne eller slutte med tilskudd av jern eller kalsium

Svært mange med stoffskiftesykdommer – både høyt og lavt – har behov for jerntilskudd. Så mange som 50% av slike pasienter kan ha alvorlig jernmangel. Også kalsium kan en del ha behov for da problemer med stoffskiftehormonene kan gi økt risiko for benskjørhet.
Forskning har vist at dersom man tar stoffskiftehormoner sammen med jern eller kalsium kan dette gjøre at mindre av stoffskiftehormonene du tar som medisin kan nyttiggjøres av kroppen. Dette vil da føre til en økning i TSH. Kalsiumtilskudd bør ikke inntas før etter 4-12 timer etter at du har tatt stoffskiftehormonene dine. Selv om du er forsiktig kan det likevel ha en negativ innvirkning, og du bør snakke med legen din om ulike typer preparater du kan bruke som kalsiumtilskudd.

Også jerntabletter kan gjøre stoffskiftehormonene mindre effektive. Mange leger anbefaler at det går minst 2-4 timer fra du har tatt stoffskiftemedisinene dine til du tar jerntilskudd. Dette kan dog unngås dersom du snakker med legen din om muligheten til å få tatt jerntilskudd i sprøyteform.

Å spise for mye soya og soyaprodukter

For de med autoimmune stoffskiftesykdommer (Graves, Hashimotos) kan det å spise mye soya føre til økt TSH. Hvis du drikker soyamelk eller bruker diettpulvere som inneholder soya får du ofte i deg langt mer enn det som er bra for deg. Å spise litt soya av og til er ikke et problem for de fleste, men dersom du endrer dietten din plutselig, slutter å spise det etter å ha spist mye av det, eller plutselig begynner å spise mye mer, vil det kunne påvirke sykdomstilstanden din og også din TSH.

Å spise for mye goitrogen mat

Visse typer mat i tillegg til soya kan ha samme effekt – at det øker TSH, eller at dersom du allerede har en hormonell ubalanse kan det forverre tilstanden. I verste fall, om man er predisponert for det, kan det å spise for mange goitrogene grønnsaker, særlig rå, føre til struma eller til at strumaen du allerede har blir verre. Disse mattypene kan fungere som antithyroide midler i seg selv og senke stoffskiftet – og dermed øke TSH. Har du lav TSH, høye verdier av T4 og T3 eller er under har en diagnose med høyt stoffskifte kan det være greit å spise ganske mye av disse mattypene. Lise over goitrogene her Merk: De fleste goitrogener som forårsaker problemer med stoffskiftehormonene blir redusert dersom maten varmebehandles.

Endringer i årstider

Mange stoffskiftepasienter er ikke klar over at TSH kan endre seg med skiftende årstider. TSH øker naturlig i de kalde månedene og synker ganske mye i de varmeste månedene. Noen leger er klar over dette og øker eller senker dosen på medisiner i løpet av året. De fleste leger er likevel ikke klar over at TSH og stoffskiftet kan svinge igjennom året og lar pasientene bare leve med ekstra plager gjennom året.

Hormonelle svingninger

Alle kvinner har en normal hormonell svinging hver måned. Dermed vil TSH gå noe opp og ned i løpet av en måned. Østrogen øker et bestemt protein som binder stoffskiftehormonet til seg slik at stoffskiftehormonet blir delvis inaktivt, og i løpet av den månedlige syklusen økes og senkes øtrogenproduksjonen. Stoffskifteprøver kan på visse tidspunkt i den månedlige syklusen – eller dersom man tar et østrogentilskudd for overgangsplager – vise falske økte Total T4-nivåer. Særlig for de helt uten kjertel kan det hjelpe å øke dosen noe – etter en informert diskusjon med legen. Merk at også overgangsalderen kan gi hormonelle svingninger som kan forårsake lignende problemer.

Graviditet

Fordi østrogenproduksjonen går veldig opp under graviditet vil dette kunne øke TSH og også ditt behov for stoffskiftehormoner. Det er særlig viktig for en kvinne å jevnlig får sjekket sin TSH tidlig i graviditeten for å være sikker på at hun får riktig dose med tilførte stoffskiftehormoner i forhold til blodprøveverdier. Etter fødsel vil TSH gå ned, noe som gjør at man også må senke dosen med tilførste stoffskiftehormoner. For mange kvinner er det nødvendig å øke dosen med inntil 30-50% under graviditeten. For de uten stoffskiftesykdommer anbefales det å øke jodinntaket med 30-50%, noe som viser hvor viktig jod er i forbindelse med graviditet. Husk at stoffskiftehormoner er laget av jod

Urter og andre kosttilskudd

Urter og kosttilskudd (vi mener ikke vitaminer og mineraler her, men andre typer tilskudd) kan påvirke stoffskiftehormonene. Produkter som inneholder ting som tyrosin, jod, kelp, tang og annet kan påvirke stoffskiftehormonproduksjonen i kroppen, og dermed TSH-verdiene

Andre medisiner du tar, utskrevet av din lege

Å starte med eller slutte på medisiner du har fått av din lege på resept kan ha en innvirkning på stoffskiftehormoner og TSH. Særlig gjelder dette

Antidepressiver

Antidepressiver som inneholder setralin kan forårsake at tilførte stoffskiftehormoner blir minre effektive, noe som kan føre til økt TSH. Også andre slike medisiner, såkalte selektive serotonin-reabsorbsjonshemmere, kan ha en lignende effekt. Dersom legen din ønsker å sette deg både på antidepressiva og tilskudd av stoffskiftehormoner bør dere diskutere dette på forhånd

Kolesterolsenkende midler

Disse kan binde stoffskiftehormoner og gjøre dem mindre aktive. Mange leger anbefaler at slike medisiner må tas 4-5 timer etter stoffskiftemedisinene

Kortikosteroider

Disse kan undertrykke TSH og kan hos noen blokkere T4-T3-konverteringen

Dette er absolutt ikke en ferdig liste, og du bør be legen din sjekke spesifikt om medisinene du blir satt på kan innvirke på stoffskiftet

Stress og sykdom

Hele ditt endokrine system påvirkes av fysisk og følelsesmessig stress, og i peroioder der du enten er under mye stress, eller der du endelig har blitt fri fra langvarig stress, vil kunne påvirke TSH-verdiene dine. Både hos dem med høyt og lavt stoffskifte har man erfaring med at stoffskiftepasienter må øke eller senke dosen med medisiner de tar i forhold til stress.

Hvordan din stoffskiftesykdom utvikler seg

For de med Hashimotos, som er en autoimmun sykdom, kan de komme til sin lege med en TSH-verdi på 2,5 og få beskjed om at alt er greit, de kan bare fortsette på samme dose Levaxin. Så kan de komme tilbake etter ett år og plutselig er TSH på 8. Dette har sammenheng med at ettersom det er en autoimmun sykdom et immunforsvaret stadig bryter ned skjoldbruskkjertelen og den da etterhvert vil fungere dårligere, kan det være nødvendig å øke dosen etterhvert. Det er viktig å følge med og ha en dialog med sin lege om blodprøver, verdier og dosering. Det kan ta lang tid å lande på riktig dose, for noen tar det gjerne et par år
Også Graves er en autoimmun sykdom, og der en dose med tyreostatika kan ha holdt stoffskiftet ditt nede for et halvt år siden kan det hende at fordi kjertelen fortsetter å brytes ned, og den autoimmune reaksjonen ikke har stoppet, at du kan trenge høyere dose for å holde sykdommen i sjakk.

For de som har blitt diagnostisert med stoffskiftesykdom i forbindelse med graviditet er det ofte slik at sykdommen går over av seg selv etter noen måneder. TSH.verdien vil reflektere dette.

Du har gått opp eller ned i vekt

Dosen du trenger av medisiner påvirkes av vekten din. Noen går betraktelig ned i vekt når de blir satt på medisiner for lavt stoffskifte. De må da følge med og justere dosen i henhold til prøver. Noen reagerer negativt på Levaxin ved å gå opp i vekt. Da kan de etterhvert ha behov for å øke dosen. Også en del som blri behandlet for høyt stoffskifte kan få øket vekt når de blir satt på medisiner. Avhengig av din situasjon kan dette påvirke både TSH-verdier og andre blodprøver og medisindoser.

Kilde

Mary Shomon