Både når man mistenker en stoffskiftesykdom og når man allerede har en diagnose/er under behandling må dette følges opp med blodprøver. Men måten man tar prøver på kan medvirke til å påvirke resultatet av disse prøvene. Her kommer noen generelle regler for ting man bør huske på før man tar prøver.

Dersom man er i fare for å utvikle stoffskiftesykdommer, altså har noe forhøyet TSH eller antistoffer, er det viktig å ta blodprøver for å følge dette opp minst hver 2-3 mnd.

Dersom man nettopp har begynt på medisiner er det viktig det første halvåret å ta prøver hver 4-6 uke for å følge med og se hva slags effekt det har å bli satt på medisiner – men også for å være sikker på at man til slutt lander på riktig dose.

Deretter bør man det første året ta prøver minst hver tredje måned. Dersom man etterhvert er stabil på en dose bør det holde å følge opp med blodprøver to ganger i året. Er man derimot ikke stabil, eller ikke føler at man blir frisk av behandlingen, bør man sjekke hver tredje måned.

 

Generelle regler for blodprøvetaking:

Ta prøvene på ca samme tidspunkt hver gang
Aller helst skal prøver tas kl 08 om morgenen, særlig om man skal sjekke kortisol.

Vær fastende
Dette betyr: Ikke spis eller drikk samme dag som prøver skal tas. Ideelt bør man ha vært fastende i minst 12 timer, altså fra kl 20 dagen før. En del leger mener at man ikke skal drikke vann engang etter kl 21 om kvelden, og at selv tannpuss om morgenen kan ha en liten innvirkning på resultatet av prøvene. Puss derfor tenner kl 21 dagen før og ikke morgenen etter. Likevel: Laboratoriene mener at det er greit å pusse tenner om morgenen.

Ikke ta medisiner
Dette betyr: Når du er fastende skal du heller ikke ta stoffskiftemedisiner eller andre medisiner du måtte gå på de siste 12 timene før prøver tas. I tillegg anbefales det at man ikke tar verken vitaminer, mineraler eller andre kosttilskudd minst fem dager før man skal ta prøver

Møt opp til prøvetaking i god tid
Dersom du har stresset for å komme deg til laboratoriet kan dette påvirke resultatene. Ha tid til å sette deg ned i 10-15 minutter før du kommer inn til prøvetaking

Ikke røyk de siste 24-48 timer før du skal ta prøver
Røyking senker TSH, og påvirker dermed resultatene av prøvene

Avtal med legen at du får kopi av alle prøveresultater
Sett deg inn i hva de betyr. Les deg opp eller snakk med legen din.