Hvordan å unngå TSH-tyranni ?
Finn din personlige medisindose!

Å måle stoffskiftet etter TSH – thyroidea-stimulerende hormon – er ikke det mest fornuftige i behandling av stoffskiftepasienter. I behandling med tyroxin bør man tilstrebe en TSH-verdi som ligger i den lave ende av normalområdet. Referanseområde for TSH målt i blodprøver å strekker seg fra 0,4 til 5,2. Målområde bør være på 0,3 – 0,5, som ligger i den lave ende av referanseområdet – ikke midt i.

Grunnen til å gå etter laveste verdi i referanseområdet for ”normale” verdier, er at de fleste med lavt stoffskifte er syke på grunn av antistoffer fra immunsystemet som angriper skjoldbruskkjertelen og dermed ødelegger dens funksjon. Dette immunangrepet hemmes når TSH stimulerer skjoldbruskkjertelen så lite som mulig . Behandlingen med tyroxin gjør at skjoldbruskkjertelen får ro når skjoldbruskkjertelen ikke stimuleres av TSH til å produsere mer «eget» tyroixin. Lavere produksjon av TSH fører skjoldbruskkjertelen inn i en helsebringende dvaletilstand, kjertelen får en velfortjent ”ferie” og kroppen kan forsøke å helbrede og reparere skader forårsaket av angrep på immunsystemet.

Begrepet «TSH-suppresjon», hvor TSH-nivået er undertrykt slik at det ligger i eller like under den nederste ende av normalområdet er et dårlig begrep. Leger og pasienter frykter «TSH suppresjon». Åpenbart tror de, at når man gir skjoldbruskkjertelen en helbredende ferie, forvolder det skade eller resultere i at kjertelen ugjenkallelig ”slukkes som et lys”.

Har du ikke begynt å føle deg bra nok eller fått det bedre, er det på høy tid å se på TSH-spørsmålet med argusøyne. Hvis dosen levotyroxin (Levaxin, Eltroxin, Euthyrox m.v.) ikke resulterer i at TSH ligger nederst i normalområdet, betyr det at du ikke får nok medisin. Øking av tyroxindosen er nødvendig for å få bedring.

Tenk på hva du vil gå glipp m.h.t bedring når du går til behandling hos en uvitende eller overdrevent forsiktig lege. Når leger insisterer på at TSH-verdien må ligge midt i ”normalområdet”, dømmes du til fullt tilbakefall i sykdommen og tap av livskvalitet.

Å behandle pasienter opp til et TSH-nivå som ligger i midten av normalområdet, er feil !

Du må få muligheten til å kunne ta et valg.

Pasienter som har økt tyroxindosen, med fall i TSH-verdien, har opplevd at symptomene ble færre og mildere.

Valgmuligheter omfatter:

– Kontrollerte forsøk ved å øke thyroxindosen.
– Skift til en annen thyroxinmedisin.
– Kombinasjonsbehandling – Levotyroxin + Liothyronin.
– Skifte til et legemiddel som inneholdende både T4 og T3
– Forsøk med naturlig thyroid (Armour, Nature-throid eller lignende).
– Understøtte medisinsk behandling med annen terapi.

Behandlingsdose Levotyroxin på 75 eller 100 mcg er en altfor beskjeden dose for voksne mennesker. En god «tommelfingerregel» i følge en kjent endokrinolog, er at medisindose regnes etter formelen 2 mcg per 0,908 kg kroppsvekt. En kvinne på 62 kg, må da ha tyroxindose på 137 mcg, en mann på 80 kg vil trenge tyroxindose på 175 mcg.

NB! For svært overvektige kan man ikke følge dette prinsippet.

En måte å imøtekomme fastlegens hang til å være mest opptatt av blodprøveresultater, er å be om en kort klinisk utprøving av medisindosen etter formelen 2 mcg per 0,908 kg kroppsvekt. Og hvis fastlegen nekter, og svarer at resultatene av blodprøver viser at ditt stoffskifte er i orden – er egentlig tiden inne for å se nøyere på disse blodprøver.

Kilder:

Avoiding the «Tyranny of the Test». Finding Your Optimal Dose of Thyroid Medicine
http://thyroid-info.com/articles/shamestsh.htm

Avoiding the «Tyranny of the Test». Finding Your Optimal Dose of Thyroid Medicine
Richard Shames MD, med Karilee Halo Shames PhD, RN, HNC
http://thyroid-info.com/articles/shamestsh.htm

Hypothyroid, Dr. Weyrich’s Naturopathic Functional Medicine Notebook
http://drweyrich.weyrich.com/disorders/hypothyroid.html

Thyroid Awareness and Controversies Over TSH Testing: Kent Holtorf, MD Comments
http://thyroid.about.com/b/2010/01/28/today-show-thyroid-awareness.htm

Low thyroid function may be a factor in weight gain despite ‘normal’ tests
http://www.drbriffa.com/2008/04/04/low-thyroid-function-may-be-a-factor-in-weight-gain-despite-normal-tests/

Video: Dr. Mark Starr, Hypothyroidism Type 2, The Epidemic:
http://www.youtube.com/watch?v=MBcsEfrnD5M&list=PL33571509CEECC68F

Dr. Mark Starr, -“Now, many people need higher levels of thyroid hormone to stimulate  the defective and polluted cells into normal activity. The good news is, desiccated thyroid is a natural, inexpensive solution. The bad news is, most doctors are working with misleading blood tests and synthetic thyroid.”
http://www.21centurymed.com/?page_id=129

Broda Otto Barnes, Hypothyroidism: The Unsuspected Illness
http://en.wikipedia.org/wiki/Broda_Otto_Barnes

Dr. Anthony Vendryes, Silent epidemic – the underactive thyroid 
http://jamaica-gleaner.com/gleaner/20061204/news/news8.html

Dr. Steven Hotze, The Thyroid and Hormone Connection – e-bok
http://www.hotzehwc.com/en-US/eBooks/ThyroidBooklet.aspx?ext=.pdf

Dr. Steven Hotze, Hypothyroidism 101 – e-bok
http://www.hotzehwc.com/en-US/eBooks/Hypothyroidism-101.aspx?ext=.pdf

Radiointervju med dr. Steven Hotze
http://www.hotzehwc.com/en-US/Resource-Center/Video/Dr-Hotze-on-Proper-Way-to-Diagnose-and-Treat-Hypot.aspx

Les mer:


http://thyroid.about.com/od/thyroiddrugstreatments/l/blderryb.htm

http://www.thyroid-info.com/articles/david-derry.htm

http://www.thyroidscience.com/

Stop The Thyroid Madness har en artikkel om TSH: http://www.stopthethyroidmadness.com/tsh-why-its-useless

Bok av Dr John Lowe, kan bestilles på Amazon
http://books.google.no/books/about/Tyranny_of_the_TSH.html?id=qMt7AAAACAAJ&redir_esc=y