Reverse T3 kan i Norge kun sjekkes ved Aker Sykehus på Hormonlaboratoriet

Om Reverse T3 av Mary Shomon

tilrettelagt av Elizabeth Knudsen

Å teste eller ikke teste for Reverse T3 er et kontroversielt tema blant endokrinologer. Mens konvensjonelle endokrinologer ofte avviser verdien av å måle rT3 når de skal diagnostisere eller behandle hypothyreose, mener leger og endokrinologer knyttet til medisinske miljøer som fokuserer på helhetlig behandling og som har fokus på optimal hormonbalanse, at rT3 bør vurderes som et nyttig hjelpemiddel.

La oss ta en titt på RT3, hva det er og hvordan helhetlige leger bruker denne testen for å oppdage små ubalanser i skjoldkjertelen.

Hva er RT3?

RT3 er en metabolitt/et mellomstadium for T4 (tyroksin). Vanligvis, når T4 mister et jodatom, starter en prosess som skal konvertere T4 til T3. Dette kalles mono-deiodination, hvor trijodtyronin (T3) er det aktive thyroidhormonet. Men i noen tilfeller konserverer kroppen ved å omdanne T4 til RT3, en inaktiv form av T3 som er ute av stand til å levere oksygen og energi til cellene, slik T3 gjør. rT3 er altså noe kroppen ikke kan nyttiggjøre seg, og når man først har laget rT3 kan det ikke gjøres om til det aktive T3.

Dette er en vanlig reguleringsmekanisme som kroppen har mange av – man må lage noe rT3 slik at kroppen kan regulere produksjonen av T3, og en frisk kropp lager mindre rT3 når kroppen trenger mer T3 og vice versa.

Forhøyet rT3 som klart bevis på hypothyreose

Konvensjonell endokrinologi antar at de fleste mennesker konverterer T4 til T3 uten problem, og at tilstedeværelsen av forhøyet RT3 ikke er bevis for noen skjoldkjertel-dysfunksjon. Enkelte helhetlige leger mener at forhøyede nivåer av RT3 gjenspeiler et skjoldkjertelproblem på cellenivå – en tilstand som lege Kent Holtorf, kaller «cellulær hypothyreose», til tross for at TSH, fritt T3 og fritt T4 verdiene kan være innenfor det normale referanseområdet.

Forhøyet RT3 kan være utløst av kontinuerlig kronisk fysisk- eller følelsesmessig stress, binyretretthet, lave ferritinnivåer (jernlagre), akutt sykdom og skade og kronisk sykdom, for å nevne noen faktorer.

Ifølge Dr. Holtorf:
Reverse T3 er faktisk en «anti-thyroid» – T3 er den aktive thyroid som går til cellene og stimulerer energi og metabolisme. Reverse T3 er et speilbilde – det går faktisk til reseptorene, blir der, og ingenting skjer, og faktisk blokkerer skjoldkjerteleffekten. Reverse T3 er et slags hormon i dvale. I perioder med stress og kronisk sykdom, senker det stoffskiftet. Mange mennesker har tilsynelatende normale thyroidnivåer, men lider faktisk av hypotyreose hvis de har høy Reverse T3.

En studie i ”The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism” fant at TSH og/eller T4 nivåer kan være dårlige indikatorer på selve skjoldkjertelnivåer i vev. Derfor vil det i en betydelig andel pasienter, ikke gjenspeiler hvorvidt en person virkelig har normale skjoldkjertelnivåer.

Denne studien viste at økt T4 og rT3 nivåer, sammen med redusert T3 nivå, er assosiert med symptomatisk hypothyreose på celle- eller vevs nivå. Forfatterne av studien konkluderte: «Individer med lav T3 og høy revers T3 hadde de laveste PPS (en poengsum som evaluerer normale aktiviteter og måler fysisk og mental funksjon) … Individer med høye konsentrasjoner revers T3 hadde verre score i fysisk ytelse og hadde svakere gripestyrke. Disse høye rT3-nivåene ble ledsaget av høye FT4-nivåer (innenfor normalområdet) … “Disse endringene i konsentrasjoner i skjoldkjertelhormon, kan forklares med en reduksjon i ekstern skjoldkjertelhormon-metabolisme …”

Ifølge dr. Kent Holtorf, er rT3-nivå over 150 – eller en FT3 / rT3 ratio som overstiger 0,2 (når FT3 måles i pikogram per milliliter (pg / ml) ) – en indikasjon på hypotyreose.

Dr. Holtorf uttaler:
”En høy RT3 viser at det enten er en hemming av rT3-opptak i cellene og/eller det er økt T4 for å reversere T3 formasjon… RT3 er en utmerket markør for redusert cellulær T4 og T3 nivåer som ikke er oppdaget i TSH eller serum T4 og T3 nivå… Høy eller høy normal rT3 er ikke bare en indikator på vevshypothyreose, men også at kun T4 medisin ikke kan betraktes som optimalt i slike tilfeller, og ville forventes å ha utilstrekkelige eller sub-optimale resultater.”

Behandling av forhøyet Revers T3

Ifølge helhetlige utøvere er en av de viktigste måter å håndtere forhøyet RT3 og «cellulær hypothyreose» på, gjennom behandling av skjoldkjertelen med et medikament som inneholder T3. En foretrukket form er tids-utøst T3. Tids-utløst T3 er en forsterket form for T3 som kan fås på resept. I noen tilfeller er slik T3 foreskrevet som en frittstående thyroidbehandling.

I andre tilfeller kombineres T3 med et syntetisk T4-legemiddel (dvs. Levaxin, Synthroid, Unithroid, Tirosint), eller det gis resept på NDT medikament (naturally desiccated thyroid), dvs. Thyroid (Erfa), Natur-throid, Armour, som naturlig inneholder T4, T3, T2, T1, T0 og kalsitonin.

Reverse T3: utfordringen
Pasienter som er interessert i å bli testet for rT3 kan ha vanskeligheter med å finne en lege som er villig til å kjøre testene eller behandle eventuelle ubalanser. Mange Endokrinologer tester ikke T3, RT3 eller foreskriver T3 medisiner, noe som er uheldig for disse pasientene. I stedet
kan en helhetlig lege, spesielt en lege med hormonbalanse som spesialfelt, være nødvendig.

Holistisk gynekolog og hormonekspert dr. Sara Gottfried, forfatter av ”The Hormone Cure”, har integrert rT3 testing i sin praksis, og sier:
”Jeg pleide å bestille blodprøve på RT3 for pasienter hvis TSH og FT3 var optimale, men pasienten hadde fortsatt hypothyreosesymptomer. Nå bestiller jeg det oftere helt i starten, fordi jeg mener det er informativt og avgjørende for behandlingen. For eksempel, hvis en pasient har høy rT3, vil jeg mest sannsynlig gi et forsterket tids- utløst T3 som en del av behandlingen”.

Måling av rT3

rT3 kan måles i en blodprøve, som fastlegen kan bestille gjennom Homronlaboratoriet på Aker sykehus i Oslo. Den mest pålitelige diagnostisering av rT3 problemet er ved å se på forholdet rT3 til fT3. Legen må derfor først sørge for at begge målingene blir utført i samme grunnleggende enhet, metrisk eller molekylvekt.

Eksempler på metriske enheter er:

• REVERSE T3 552 90-350 pg / ml

• FRITT T3 3,23 2,50 til 3,90 pg / ml

• FER (JERN) 62 24-336 ng / dL

Eksempler på molekylvekt-enheter er:

• REVERSE T3 800 pmol / L (170-450)

• FRITT T4 22,0 pmol / L (9,0 til 22,0)

• FRITT T4 15,4 pmol / L (9,0 til 22,0)

Det er uhyre viktig at målingene blir tatt enten metrisk eller med molekylvekt. Ved å blande type målinger, vil en kalkyle / beregning av molekylvekten (alle har «mol» i dem) stoppe direkte. I Europa brukes hovedsakelig molekylvekt.

Uansett målingsmetode, må man sørge for at FT3-tallet er ca 10 ganger RT3 –tallet. For å få dette til, må man flytte desimalen.

Et eksempel kan være:

FT3 3,23

rT3 500

I dette tilfellet er FT3 mye mindre og du må flytte desimalen tre plasser til høyre slik at tallet blir 3230. Deretter deles tallene: 3230/500 = 6,46 som er en forferdelig ratio. Ratio må være 20 eller bedre.

Andre måter du kan se de samme tallene på er:

FT3 323

rT3 0,5

I dette tilfelle må du omgjøre FT3 til 3,23 som gir 3,23 / 0,5 = 6,46 – samme sum med komma flyttet på begge enhetene.

Hvis dette av ulike grunner er problematisk, kan du heller legge ut prøveresultatene i en rT3 gruppe og få det beregnet for deg. Bli medlem av gruppen ved å klikke her for å melde deg på
(engelsk)

Mer om slike beregninger finnes i filer i denne lenken (engelsk, du må være en
gruppemedlem og pålogget for å bruke det). Det er noen filer der om beregning av RT3 ratio,
den som oftest blir brukt er «Calculate RT3 Ratio in this Excel File» («Beregn RT3 Ratio i
denne Excel-fil»).

Kilder:

http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_triiodothyronine

http://thyroid.about.com/cs/testsforthyroid/a/freet3.htm

http://thyroid.about.com/od/hypothyroidismhashimotos/a/Optimal-Treatment-Hypothyroidism-Sara-Gottfried.htm

http://thyroid.about.com/od/t3treatment/a/Reverse-T3-triiodothyronine-RT3-Thyroid.htm

http://thyroid-rt3.com/examples.htm

http://thyroid-rt3.com/whatis.htm

http://tiredthyroid.com/rt3.html

http://www.holistic-hypothyroidism-solutions.com/reverse-t3.html

http://www.naturalendocrinesolutions.com/articles/reverse-t3-what-you-need-to-know-about-it/

http://www.stopthethyroidmadness.com/reverse-t3/

Les mer (engelske artikler):

Do You Need T3 or Natural Desiccated Thyroid?

Optimal Treatment for Hypothyroidism

Thyroid Blood Tests

Understanding Adrenal Fatigue

Leptin Resistance and Reverse T3 May Be Keys to Weight Loss for Thyroid Patients