Også kalt Levaxin (i Norge) eller Levo-tyroksin

Dette er den vanligste behandlingen av lavt stoffskifte. Den inneholder T4, men ingen av de andre stoffskiftehormonene. Tyroksin er det hormonet man ikke produserer eller produserer for lite av når man har lavt stoffskifte. Teorien er at kroppen selv skal klare å omdanne T4 til T3, T2, T1 og T0, altså de andre stoffskiftehormonene.

Dette preparatet er standardbehandlingen i nesten hele verden i dag og har vært det siden 1970-tallet.
Det er et kunstig industrielt preparat fremstilt så nær en kan komme pro-hormonet T4. T4 har en halveringstid i kroppen på ca. 8 dager.
Molekylstrukturen er ikke helt lik med vårt eget pro-hormon.

Tyroksin i naturlig form

T4-molekylet består av to sammenkoblede tyrosiner påmontert 4 Jodatomer.
Man oppgir ikke hva dette er laget av, altså hvor Tyrosinet har sin opprinnelse.

Levaxin fås i flere tablettstyrker fra 25 µg til 300µg. Optimal dose for den enkelte vil variere med hvor mye kjertlen bidrar med. Om kjertlen ikke har noen restproduksjon, eller den er operert ut, varierer dosen hos de fleste mellom 100 og 200µg.

T4 er et stort molekyl og opptak fra tarmen er i aller beste fall 80% og kan begrenses ytterligere avhengig av hva tarminnholdet består av.

Jern og kalsium kan begrense opptaket av T4. Det samme kan kaffe og goitrogene grønnsaker

Mange legemidler virker også begrensende på opptaket så vær obs. Ta helst Levaxin alene og på tom mage, gjerne 20-30 minutter før mat.
Levaxin har lenge vært anbefalt som morgendose, men senere studier peker nok på at en sen kveldsdosering er bedre for en del mennesker.

Noen pasienter har det vi kaller et konverteringsproblem, de klarer ikke å lage nok T3  gjennom tilskudd av T4. T4 er et lagerhormon. Vi nyttiggjør oss først hormonet når det har blitt gjort om til T3. Først da kan det gå inn i cellene og være livgivende. For mange med stoffskiftesykdom fungerer denne behandlingen bra. For en del fungerer den ikke så godt.  For noen fungerer behandling med bare T4 svært dårlig. Dersom behandling med T4 ikke er nok, snakk med legen om T3.

Les om behandling med T3 her

IMG_0709

Lenke til Felleskatalogen om Levaxin: http://www.felleskatalogen.no/medisin/levaxin-takeda-nycomed-560915

Lenke til Nycomeds informasjonsbrosjyre om Levaxin
«Til deg som behandles med skjoldbruskkjertelhormon» (Nycomed)