Det er klart at det er en genetisk komponent inne i bildet når en person utvikler stoffskiftesykdom. Det er svært vanlig at stoffskiftesykdommer opstår hos flere familiemedlemmer, og særlig er det vanlig at mor viderefører stoffskiftesykdom til sine døtre. Les ellers mer om arvelighet og autoimmune sykdommer her og arvelig endokrin kreft her

Gener har en svært viktig rolle i dette bildet, både når det gjelder mengden av stoffskiftehormoner og thyrotropin (TSH) og også hvor sårbar man er for å utvikle autoimmune stoffskiftesykdommer. Studier gjort på arv og gener indikerer at opp mot 67% av de stoffskiftehormoner som sirkulerer i kroppen er bestemt av gener. Dette gir nok en indikasjon på hvor viktig den genetiske basis er for å se på individuelle forskjeller når det gjelder normalnivå av hormoner i kroppen – altså at det kan være forskjell fra person til person hva som er normalnivået for hormonkonsetrasjoner i blodet.

Det er ikke slik at det er ett eller to gener som forårsaker at en stoffskiftesykdom utløses. Det er mange forskjellige gener som hver for seg kanskje ikke har den store effekten på kroppen, men som tilsammen altså gjør at en bestemt person har over normal sannsynlighet til å utvikle en stoffskiftesykdom. FLere av disse genene har blitt identifisert, men videre forskning på dette området er nødvendig.

Det var dessverre ingenting å finne om dette på norsk, men under er en del lenker for de som ønsker å lese videre på engelsk

http://www.endocrine-abstracts.org/ea/0026/ea0026s20.3.htm

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3219766/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19352319

Om Graves og gener/arv
http://ghr.nlm.nih.gov/condition/graves-disease

Om Hashimotos og gener/arv
http://ghr.nlm.nih.gov/condition/hashimoto-thyroiditis