Stoffskiftesykdommer er i seg selv veldig kompliserte både å finne ut av og å behandle. På disse sidene tar vi for oss en del forskjellige mulige faktorer som kan føre til at man utvikler forskjellige typer stoffskiftesykdommer.

Du kan for eksempel lese om:

(liste under arbeid)