Medfødt hypertyreose er meget sjeldent (vi fant bare en artikkel om dette på norsk). Heldigvis vil en slik tilstand som regel gå over hos barnet i løpet av 8 uker og barnet vil være helt normalt innen fire måneder.

Dersom symptomene vedvarer utover ett år bør barnet sjekkes for om det kan ha problemer med TSH-reseptorene

Mer her: http://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/metodebok-for-nyf%C3%B8dtmedisin/11-endokrinologi/11.2-medf%C3%B8dt-hypotyreose

Engelsk:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9439907

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM199501193320304