Vi legger stadig til nye nettsider, apper, bøker og blogger som vi mener stoffskiftepasienter kan ha god bruk for. Merk at vi ikke står inne for det andre skriver, men vi har likevel forsøkt å bedrive kildekritikk. Kanskje det viktigste for mange som sliter med stoffskiftesykdommer er å vite at man ikke er alene. Å lese om andre som sliter med det samme er ofte viktig for mange, særlig om man føler at leger/helsevesen, partnere, familie eller arbeidsgiver ikke tror på en.