Uføretrygdede, arbeidsledige, pensjonister og studenter: kr 100,-