1: Kanskje det aller vanligste symptomet på lavt stoffskifte er det som kalles tiltaksløshet. Det er derfor viktig for deg som lege, ved mistanke om, eller etter diagnostisering av, hypothyreose, at du forsøker å ta initiativ overfor pasienten, både når det gjelder innkalling til undersøkelse, å passe på å få tatt blodprøver 2-4 ganger i året (eller hver måned i begynnelsesfasen av oppstartet behandling), men også når det gjelder å sjekke for sekundærtilstander. Blir pasienten virkelig frisk av behandlingen? Still inngående spørsmål.

2: Vær påpasselig med å se om binyrene fungerer optimalt før du lar en pasient starte med stoffskiftehormoner. Dette står på pakningsvedlegget til Levaxin, og en pasient MÅ behandles for binyreproblemer dersom pasienten har dette, før hun begynner å ta stoffskiftehormoner. Vår erfaring er dog at en del leger ikke er klar over sammenhengen mellom binyrer og stoffskifte, og at det ikke alltid sjekkes for dette.

3: Tro på pasienten. Hvis hun kommer til deg veldig ofte med stadig nye problemer, gjør ditt beste for å se om hun virkelig er optimalt behandlet for sin stoffskiftesykdom.

3: Stol ikke blindt på blodprøver og andre laboratorietester. Se på pasienten. Dersom du gjennom klinisk observasjon ser åpenbare tegn på myxødem eller utstående øyne, eller dersom tungen er for stor i munnen, hun har unormalt mye hårvekst eller mister håret, så er dette bare noen av mange tegn til bekymring.

4: Vær meget restriktiv med å sette pasienter på antidepressiva. Slike medisiner kan forverre en stoffskiftesykdom. Kan det hende at pasienten trenger mer B12? Har hun det hun trenger av vitaminer og mineraler? Har hun, erller er hun på vei til å utvikle, sekundærtilstander som må behandles?

5: Hvis alle prøver er fine men pasienten fremdeles ikke har det bra – se om hun blir bedre med et tilskudd av Liothyronin. Eller kanskje bio-identiske hormoner. Ikke vær redd for å prøve det ut. Med mindre pasienten overdoserer er det ikke flere bivirkninger av disse medisinene enn av Levaxin, hellert tvert imot.

6: Ha det som standard å sjekke gjennom blodprøver om pasienten har akseptable nivåer av alle vitaminer og mineraler samt at de andre hormonene har gode verdier. Vær oppmerksom på at mange stoffskiftepasienter har meget dårlig næringsopptak i tarmen. Vurder derfor gjerne tilskudd i sprøyteform, eller gjør oppmerksom på at man kan få magnesium som tilskudd i form av en olje man smører på huden slik at opptaket skjer gjennom osmose. Har man forstyrrelser i thyroideafunksjonen kan dette påvirke hele det endokrine systemet negativt.

7: Hold deg oppdatert. Det forskes mye på stoffskiftesykdommer. Det kan hende at rådene nå er andre enn de du lærte på medisinstudiet for 20-30 år siden

Reducing the Scope of Guidelines and Policy Statements in Hypothyroidism
http://tpauk.com/images/docs/reduce-scope-final.pdf

Hypothyroidism: An important diagnostic consideration for the psychiatrist
http://www.psychiatrictimes.com/bipolar-disorder/hypothyroidism-important-diagnostic-consideration-psychiatrist/page/0/1

Norge:

Tyreoideagruppen (endokrinologer)
https://www.tyreoideagruppen.org/thyr/tiki-index.php

For kirurger, her finner man blant annet artikler om operasjon på skjoldkjertelen og biskjoldkjertler
http://www.kirurgen.no/

Dansk:

Danske endokrinologer
http://thyroid.dk/wordpress/

Engelsk

http://thyroid.blogspot.no/

http://thyroid.com/

http://www.endotext.org/

http://www.hormonesmatter.com/