Vi har funnet noen foredrag om stoffskiftesykdommer som er lagt ut på nett. Les hva leger og annet helsepersonell lærer i utdannelsen sin!

Endokrinologi foredrag_Stoffskifte_Vernpleierutdannelsen_13.05.03

Foredrag fra Universitetet i Bergen om medfødt stoffskiftesykdom

Etiologisk utredning av barn med medfødt hypothyreose, Pediatrisk Forskningsinstitutt, Rikshospitalet

Overlege Carina Anneli Lindfors foredrag om sykdommer i biskjoldkjertlene

Legeforeningen – Thyroideaforstyrrelser i allmenn praksis

Bok på nett:
Sylvi Aanderud og Trine Bjøro: Thyreoideasykdommer – årsak, diagnostikk og behandling

Fra Porta Media – «En portal for allmennpraktiserende leger og andre aktører i helse-Norge»

S-Fritt T3
Sitat:Tolkning: Høye verdier ved hyperthyreose. Lave verdier kan ikke tillegges særlig vekt.

Thyroidea Norge mener: Det er sjokkerende at leger lærer at T3-verdier ikke har betydning. Lave T3-verdier kan indikere konverteringsproblemer eller problemer på cellenivå, for eksempel en feil i cellereseptorer. Det er alarmerende at leger tror T4 som et et inaktivt lagringshormon, skal være en viktigere indikator på pasientens helse enn det aktive hormonet T3, som hver eneste celle i kroppen er avhengig av