På disse sidene ser vi på årsaker til at mange lege rhar problemer med å sette en riktig iagnose og på årsaker til at pasienter kan føle seg syke selv om de får behandling. Både de med høyt stoffskifte og de med lavt stoffskifte sliter med nøyaktig de samme problemene mens noen problemer er spesifikke for den enkelte sykdom

Thyroidea Norges motto er: «Vi tror på bedring». Mange er meget syke svært lenge selv om det finnes ulike metoder, tester og behandlingsmåter å prøve ut som kanskje legen ikke har tenkt på. Vi mener at den beste tilnærmingen til slike problemer er å samle informasjon og gjøre den forståelig slik at pasienten kan ha en informert samtale med sin lege