katteskjorte

Det er viktig for stoffskiftepasienter å være klar over at T3 finnes i store doser i det limbiske systemet i hjernen, altså det systemet som er viktig for følelser som glede, nytelse, kjærlighet, panikk, sinne, redsel osv. Hvis du ikke har nok T3, eller dersom T3-funksjonen er blokkert på cellenivå, vil det komme en kaskade av abnormale nevrotransmittere som igjen kan føre til persnolighetsforandringer. I tillegg kan det føre til problemer med alle kognitive evner, og føre til at man delvis mister evnen til å lagre minner i både korttids- og langtidshukommelsessentra.

Allerede på 1920-tallet, 30 år etter at man fant ut at ekstrakter fra skjoldbruskkjertler i dyr kunne brukes til å behandle myxødem, gjorde en engelsk lege forsøk med psykiatriske pasienter ved å behandle dem med skjoldbruskkjertelekstrakt fra dyr. Mange ble mye bedre av denne behandlingen, selv om man idag kan stille spørsmålstegn ved hvordan disse forsøkene ble utført

I dag vet vi at det er vanlig med psykologiske og nevrologiske symptomer når man sliter med stoffskiftet. Noen ganger er det de psykologiske plagene som gjør at en stoffskiftesykdom blir oppdaget.

Dessverre er det fremdeles slik at mange pasienter, både i Norge og ellers i verden, blir feildiagnostisert med mentale plager, og blir behandlet for dette, men der årsaken til plagene egentlig er at man har stoffskifteproblemer. Flere har kommet til oss med slike historier – at de har fått diagnose som bipolar, eller slitt med alvorlige depresjoner i mange år, og har blitt behandlet for dette – før de til slutt fant ut at det var stoffskiftet som ikke fungerte. Problemet med å bli behandlet for slike lidelser med antidepressiva, angstdempende medisiner, antipsykotika og annet, er at slike medisiner kan forverre den stoffskiftesykdommer man allerede har. Noen av disse medisinene kan også hindre opptaket av stoffskiftemedisiner.

Mer kjent er sammenhengen mellom fødselsdepresjon og stoffskifte. Det er ikke uvanlig at gravide får stoffskifteproblemer i forbindelse med fødsel, og de som får slike problemer er også i større fare for å utvikle fødselsdepresjon – og ofte i langt alvorligere grad.

I tillegg finnes det de som ikke fungerer godt selv om de får behandling for stoffskifteproblemene sine. Slike pasienter vil ha ulike symptomer, og av og til vil de manifestere seg som mentale lidelser.

Thyroidea Norge mener at mentale lidelser hos stoffskiftepasienter må tas alvorlig da nye studier har vist at særlig hos kvinner vil en vanskelig barndom eller traumatiske hendelser, ofte føre til stoffskiftesykdommer i voksen alder.

Likevel ser vi at i de tilfellene der stoffskiftesykdommen blir behandlet optimalt, vil de psykologiske symptomene ofte reduseres. Særlig ser vi at dette gjelder konfrontasjonsangst, panikkangst og andre typer angstlidelser, depresjoner, demens, svbekkede kognitive evner og bipolar lidelse.

Det er verdt å merke seg at studier viser at T4 fra Levaxin, og den formen for T3 som blir omdannet fra denne medisinen, ikke passerer blod/hjerne-barrieren, hvilket betyr at hjernen ikke får nok T3. Nyere forskning har også vist at i komparative studier, altså der pasienter får prøve først syntetisk T4 og så et Thyroid-preparat, vil forsøkspersonene ofte fortelle at de “føler seg bedre” uten at man kan se hvorfor i blodprøver. Man kan kanskje tenke seg at det er en mulighet for at hjernen bedre kan nyttiggjøre seg T3 som kommer fra Thyroid-preparater?

Mange stoffskiftepasienter, særlig de som har en autoimmun form for stoffskiftesykdom, har problemer med næringsopptaksevnen i tarmen. Dette fører ofte til vitamin-og mineralmangel med varierende alvorlighetsgrad. Særlig B12, andre B-vitaminer og vitamin D er meget viktige for nervesystemet. Dette skulle tilsi at for dem som er under behandling med stoffskiftemedisiner, men som fortsatt har mange symptomer, er det viktig å samarbeide med legen for å undersøke dette ordentlig, blant annet gjennom å sjekke vitaminer, mineraler og andre hormoner. For mange vil det hjelpe betydelig å starte tilleggsbehandling med T3 eller gå over til Thyroid.

I The Journal of the Academy of Psychosomatic Medicine står det følgende i en artikkel om psykologiske tegn på Hashimotos (den vanligste formen for autoimmun hypothyreose)
“De mentale problemer assosiert med Hashimotos Tyreoiditt kan komme før det klassiske, fullt utviklede symptombildet på hypothyreose. De psykiatriske symptomene inkluderer forskjellige mentale avvik som depresjon, irritabilitet og forvirring. Faktisk kan pasienter bli feildiagnostisert med psykotisk depresjon, paranoid schizofreni eller den maniske fasen av en manisk-depressiv lidelse (det som nå ofte kalles bipolar lidelse, vår anm). For å sjekke pasienten må man gjøre en grundig evaluering av stoffskiftefunksjonen, inkludert testing for antistoffer. Pasienter responderer vanligvis godt på behandling med stoffskiftehormoner.”

Det er altså mulig for stoffskiftepasienter å utvikle ganske alvorlige sinnsykdommer.

Hovedårsaken til at det ikke er uvanlig for stoffskiftepasienter å bli feildiagnostisert med bipolar lidelse er at de med en autoimmun stoffskiftesykdom, der vevet i kjertelen blir brutt ned av immunforsvaret, kan få voldsomme humørsvingninger – vakle mellom høyt og lavt stoffskifte ganske lenge. Dette er som regel fordi at selv om kjertelens generelle funksjon svekkes, slik at den produserer mindre stoffskiftehormoner, så kan det skje når kjertelvevet blir brutt ned at det plutselig frigjøres svært mye hormon fra kjertelen fordi det ikke lenger er bundet opp i vev. Dermed er det ikke uvanlig for de med autoimmun stoffskiftesykdom å få så voldsomme svingninger i humør og psyke at det kan oppfattes som en psykiatrisk lidelse, særlig i begynnelsen av den autoimmune reaksjonen og før sykdommen har brutt helt ut og kan sees i blodprøver.

Holthorf Medical Group mener at for de med alvorlig depresjon eller bipolar lidelse vil behandling kun med T4 ikke kunne være tilstrekkelig. I følge dem bør T3-behandling bør vurderes i ALLE pasienter med disse mentale lidelsene, uansett hva ordinære blodprøver viser.

Mentale lidelser i sammenheng med stoffskiftesykdommer må tas alvorlig, særlig fordi man vet at dersom man ikke får god nok behandling for sin stoffskiftesykdom over lang tid, vil man aldri kunne helt kvitte seg med en del plager, og for noen vil det bety at de alltid vil være demente eller ha svekket kognitiv funksjon.

Så hva slags mentale og nevrologiske symptomer kan maskere en stoffskiftesykdom? Under er noen eksempler

Myxødem – sinnsforvirring
Redsel for konfrontasjoner
Autismelignende oppførsel (forstår ikke hva som skjer, kan ikke “lese” andre mennesker, dårlige sosiale evner)
Voldsomme humørsvingninger
Hallusinasjoner – milde eller mer alvorlige, både hørsels- og synshallusinasjoner
Depresjon
Angst – ulike typer
Redusert evne til å lagre nye minner
Demens
Følelse av å være avstengt fra andre mennesker (mange beskriver dette som en følelse av å være stengt inne i en glassklokke)
Psykose eller psykotiske episoder
Maniske episoder
Raserianfall (særlig for dem med høyt stoffskifte, kalt Grave´s Rage)
OCD
Konsentrasjonsproblemer
Paranoia
Vanskeligheter med å knytte seg til andre mennesker
Vanskeligheter med nære relasjoner
Redusert følelsesliv
Overfølsomhet, følelsesmessige overreaksjoner på alt
Dysfori
Redusert intellektuell kapasitet
Redusert innlæringsevne
Dårlig konsentrasjon
Lettskremt og skvetten
Ønske om å være alene
Fobier
Mental treghet
Mareritt
Schizofreni
Panikkanfall
Parkinsons sykdom
Personlighetsforstyrrelser
Selvmordstanker
Sesongbasert depresjon
Støy og/eller stemmer i hodet
Vrangforestillinger
Klarer ikke å be om hjelp
Klarer ikke følge med i samtaler
Mangel på tillit til andre mennesker
Mangel på evne til å ta tak i egne problemer

Lenker lagt til mai 2016
http://ajp.psychiatryonline.org/doi/pdf/10.1176/appi.ajp.159.1.116
Fra 2006. Utdrag: Conclusions:
This study provides further evidence that patients with bipolar disorder are particularly sensitive to variations in thyroid function within the normal
range. Our results suggest that nearly three-quarters of patients with bipolar disorder have a thyroid profile that may be suboptimal for antidepressant response. It remains to be seen whether pharmacological enhancement of thyroid function will facilitate recovery from bipolar depression

Lenker
Om historien til oppdagelsen av stoffskiftehormoner og deres innvirkning på mental helse

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3594693/

http://www.jameslindlibrary.org/illustrating/articles/the-discovery-of-thyroid-replacement-therapy

http://www.hindawi.com/journals/jtr/2011/809341/

Om stoffskiftesykdommer og mentale lidelser

Norsk:
http://www.sinnetshelse.no/artikler/hun_stoffskiftet.htm

Engelsk:

http://www.drrichardhall.com/Articles/hashimoto.pdf

http://hypothyroidmom.com/when-thyroid-disease-masquerades-as-psychiatric-disorder/

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2014/06/19/mental-illness-hypothyroidism.aspx

http://www.holtorfmed.com/the-link-between-thyroid-dysfunction-and-mental-illness/

http://www.psychiatrictimes.com/bipolar-disorder/hypothyroidism-important-diagnostic-consideration-psychiatrist/page/0/3

http://ajp.psychiatryonline.org/article.aspx?articleid=483664

http://en.wikipedia.org/wiki/Symptoms_and_signs_of_Graves%27_disease

http://icmr.nic.in/ijmr/2013/December/1212.pdf

http://www.hindawi.com/journals/jtr/2011/306367/

http://www.currentpsychiatry.com/home/article/identifying-hypothyroidisms-psychiatric-presentations/190d5808f9bdd646cf3a8560587e35cc.html

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC419396/

http://en.wikipedia.org/wiki/Myxedematous_psychosis

Samling av ulike studier gjort på sammenhengen mellom stoffskiftesykdommer og mentale lidelser.

Blogg på engelsk om Hshimotos og mentale lidelser

http://www.deliciousobsessions.com/2014/09/mental-illness-thyroid-disease/
Engelsk:
https://www.facebook.com/notes/thyroid-sexy/psychiatric-manifestations-of-thyroid-disease/556815334337426

Om hypotyreose og mentale lidelser og symptomer
Norsk
http://tidsskriftet.no/article/380454

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/1999/nou-1999-13/23/7.html?id=525004

Legevakthåndboka
http://www.lvh.no/symptomer_og_sykdommer/endokrine_kjertler/tyreoideasykdommer/hypotyreose

NAV har utrolig nok fått med seg at hypothyreose kan føre til utbrenthet og depresjon. Må lastes ned som PDF
https://www.google.no/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjADOAo&url=https%3A%2F%2Fwww.nav.no%2F_attachment%2F228570%3Fdownload%3Dtrue&ei=TE0MVJqiKYKfygPamYLoCg&usg=AFQjCNF7pMg5PiQrJJxA54x12mI3cbLMMg&sig2=9QPRa1MnZijC7-H-d6kNrA&bvm=bv.74649129,d.bGQ

Engelsk
http://www.health.harvard.edu/fhg/updates/Thyroid-deficiency-and-mental-health.shtml

Artikkel fra stoffskifteorganisasjonen i Canada
http://www.thyroid.ca/e10f.php