Thyroidea Norge har samlet innrapporterte bivirkninger fra Norge, Canada, Storbritannia og Danmark.

Det er viktig å påpeke at langt, laaaaangt flere pasienter i alle land bruker Levaxin (eller tilsvarende produkter, altså syntetisk T4) enn Thyroid.

Likevel ser man en klar tendens ut fra alle disse statistikkene. Det er flere bivirkninger innrapportert i alle land på Levaxin enn det er på Thyroid.

Særlig kan man se dette i Storbritannia, Danmark og Canada ettersom deres database har tall tilbake til 60-tallet. I Norge har bivirkningsdatabasen bare tall tilbake til 2006. Men T4-monoterapi ble først standard de fleste steder på 70-tallet.

Bivirkninger av tyreostatika (medisiner for tyreotoksikose eller hyperthyreose)
Vi har sendt forespørsl til Legemiddelverket og fått disse svarene:
Neo-Mercazol
Siste fem år: totalt 11 rapporter, 9 alvorlige
Vi har i tillegg en rapport fra 1994 på radioktivt jod og 3 meldinger på thiouracil i løpet av siste 5 år.

Bivirkninger av NDT vs Levothyroxin
Hvor farlig er det å behandle med Thyroid/NDT?

Statistikker fra flere land viser helt klart at det ikke er flere bivirkninger ved bruk av NDT enn ved syntetisk T4/T3. Snarere tvert imot.

Ved henvendelse til Legemiddelverket fikk vi dette svaret fra dem:
For Armour Thyroid har vi ingen meldinger om bivirkninger i den norske databasen.
For Thyroid (Erfa) har vi én lite alvorlig melding om magesmerter og besvimelse.

Thyroidea Norge fikk også oversendt bivirkningsrapporter på Levaxin og Liothyronin, men vi har ikke lov til å offentliggjøre dem. Vi har bedt om tillatelse, men får det ikke. Derimot kan vi visst sitere dem, så:
Levaxin: Innrapportert 2006-4. april 2014: 38 rapporter, 157 bivirkninger
Liothyronin: Innrapportert 2006-4. april 2014: 3 rapporter, 5 bivirkninger

Statistisk kan disse ikke sammenlignes. Svært få i Norge bruker NDT. Likevel kan vi se de samme tendenser i andre land, der man har et større antall pasienter som gjør tallene statistisk signifikante

Sammendrag av statistikker bivirkninger:
Norge:
(Merk at man i Norge ikke har bivirkningsrapporter i database lenger tilbake enn til 2006. Dere vil se at det er annerledes i andre land)
Levaxin: Innrapportert fra 2006 til 1. april 2014
38 rapporter, 157 bivirkninger
Liothyronin: Innrapportert fra 2006 til 1. april 2014
3 rapporter, 5 bivirkninger

Danmark:
Merk: Levothyroxine i Danmark betyr enten Euthyrox eller Elthroxin
Levothyroxine dansk bivirkning: innrapportert fra 1. januar 1968 til 24. februar 2014
1358 rapporter, 7513 bivirkninger
Thyroid bivirkninger Dnamark(vil som regel i Danmark bety Thyreoid som lages av Glostrup Apotek, samt Armour eller Erfa): Innrapportert fra 1. januar 1968 til 24. februar 2014
5 rapporter, 5 bivirkninger

Storbritannia:
Her har vi ikke fått rapport på Levothyroxine
UK bivirkninger Liothyronine: Innrapportert fra 1. juli 1963 til 9. mai 2014
107 rapporter, 532 bivirkninger
UK bivirknger Thyroid(er som regel Armour eller Thyroid Erfa): Innrapportert fra 1. juli 1963 til 9. mai 2014
1 rapport, 2 bivirkninger

Canada:
Canada bivirkninger Levothyroxine: Innrapportert fra 1. januar 1965 til 31. mars 2014
562 rapporter
Canada bivirkninger Thyroid: Innrapportert fra 1. januar 1965 til 31. mars 2014
53 rapporter

Vi mener at tendensen her er tydelig – særlig gjelder dette UK og Canada der man også kan se på statistikken fra før man begynte å bruke Levothyroxine som substitutt for NDT.

Vi forstår dermed ikke hvorfor leger er så vettskremte for å behandle med Thyroid.