Mange stoffskiftepasienter fungerer helt fint med konvensjonell behandling. Mange gjør det ikke. De sistnevnte møter dessverre liten forståelse hos helsevesenet, arbeidsgiver og også i sin egen familie.

Føler du deg ikke bra selv om «alle prøvene er fine»? Det første du kan gjøre er å legge fra deg troen på at det er din feil, eller at du ikke prøver godt nok. Skyldfølelse fører til stress, og stress er ikke bra for stoffskiftepasienter. Det kan være gode årsaker til at du ikke føler deg bra, og på disse sidene skal vi forsøke å se på noen av årsakene til at altfor mange stoffskiftepasienter ikke kan fungere som de skal med vanlig behandling.
Vi vil se på problemene enkelte har med å få en diagnose og hva man kan gjøre dersom behandlingen for sykdommen ikke fungerer tilfredsstillende

Vi kommer også etterhvert til å se på regelverket i NAV, skatt, sykemelding og uføretrygd.

Følg med, her kommer det stadig noe nytt!