De som er spesialister på stoffskiftesykdommer kalles endokrinologer. Men hva er en endokrinolog?

En endokrinolog er en spesialistutdanning innen indremedisin. Indremedisin er læren om alle indre organer. Endokrinologi er læren om kjertler og deres utskillelser. Kjertler skiller ut hormoner. Unntaket er hjernen, som, selv om den ikke er en kjertel, produserer hormoner.

Hypofysen lager noe som kalles hjelpehormoner. Disse er kjemiske signaler som sendes fra hypofysen til hver enkelt kjertel. For hvert hormon som en kjertel skal produsere finnes det et spesifikt hjelpehormon som går veien fra hypofysen til kjertelen slik at kjertelen setter igang produksjonen av et hormon. Hjelpehormonet som sendes til skjoldbruskkjertelen slik at den skal produsere tyroksin

Hypothalamus har ansvaret for å overse metabolismen i kroppen og forbinde nervesystemnet til det endokrine systemet.

Det endokrine systemet er meget komplekst, og denne grenen innenfor medisinen er kanskje den mest utfordrende. Det er fremdeles svært mye man ikke vet om samspillet mellom alle disse kjertler og hormoner.

I Norge er det 126 godkjente, registrerte endokrinologer , men ifølge en telefonsamtale leder for Thyroidea Norge hadde med leder for Endokrinologisk forening hadde for en stund siden er det mindre enn femti endokrinologer som jobber klinisk, altså faktisk møter og behandler pasienter. En håndfull av de som jobber klinisk har privat praksis, så de er ikke med i det offentlige helsesystemet. Resten er ansatt i det offentlige, jobber med forskning eller for farmasøytiske selskaper.

Det vil altså si at det er mindre enn én endokrinolog per 110 000 pasienter i Norge.

Man bør også være klar over at de fleste ikke har spesialisert seg på stoffskiftesykdommer, men på mer populære ting som diabetes og infertilitet.

Det er kanskje ikke så rart, derfor, at mange pasienter med stoffskiftehormonsykdommer i Norge får avslag på å få time hos endokrinolog selv om de har henvisning fra sin fastlege, eller at de må vente i opptil åtte måneder før de får time. Avhengig av hvor man bor i Norge kan det være vanskelig å få hjelp hos en spesialist på stoffskiftesykdommer.

Ifølge Prioriteringsveileder for endokrinologi utarbeidet av Helsedirektoratet 2009 er det fastlegen som primært skal behandle pasienter med stoffskiftehormonsykdommer. Henvisning til spesialist skal bare skje dersom pasienten utvikler tilleggslidelser. Dermed har også norske helsemyndigheter bestemt at pasienter med stoffskiftehormonsykdommer ikke skal være en prioritert gruppe i spesialisthelsetjenesten, selv om det finnes unntak.

Dette er hva Legeforeningen skriver om Endokronologi, utdanning og kompetansen