Støttemedlem
kr250 / year
Ufør, trygdet, etc
kr100 / year
Vanlig medlem
kr150 / year
kr 150,-