– Hvorfor er det slik at en del synes å ha alle symptomer på stoffskiftesykdom uten at dette vises på prøver?

– Hvorfor ignoreres fullstendig den autoimmune delen i behandlingen av stoffskiftesykdommer (og for den saks skyld også andre autoimmune sykdommer)?

– Hva kan det være som gjør at så mange av de vi snakker med blir mye bedre av å legge om kostholdet til gluten- og melkefritt, lavkarbo og uten sukker? Hva kan det være som gjør at så mange utvikler matintoleranse? Kan det være en sammenheng her?

– Hvorfor er det mange som ikke fungerer kun på Levaxin (dvs T4)? Kan det hende at en del har et konverteringsproblem, at de ikke klarer å konvertere T4 til T3? Og generelt – nøyaktig hvilke mekanismer er det som gjør at noen klarer seg helt fint på Levaxin, uten noen endring i kosthold, mens andre blir svært syke av den samme medisinen?

– Hva kan det være som ligger til grunn for at svært mange kvinner med stoffskiftesykdom får barn med Asbergers?

– Vi vet at det er en genetisk komponent som gjør medlemmer av enkelte familier disponible i større grad for å utvikle stofskiftesykdom. Hadde det vært en ide å utvikle en metode for å sjekke genetikken i barn av mennesker med stoffskiftesykdom for å se om de var disponert – og kunne man kanskje funnet en måte å forebygge at dette skjedde?

– Vi vet ikke så mye om årsakene til at stoffskiftesykdom oppstår. Men kan det være at det finnes metoder for å unngå at de oppstår i det hele tatt? Finnes det forebyggende metoder?

– Hva kan det være som gjør at så mange med thyroideasykdommer har kroniske vitamin-og mineralmangler, blant annet anemi? Og hva er det som gjør at for svært mange har det liten eller ingen effekt å ta tilskudd, selv med f eks sprøyter? Hva slags mekanismer er det som gjør at mange har så dårlig opptaksevne av næringsstoffer?

– Når anemi er så vanlig blant stoffskiftepasienter – hvorfor får vi ikke da dekket B12 og jernsprøyter over Folketrygden?

– Mange kvinner får stoffsakiftesykdommer i forbindelse med graviditet. Kan noe gjøres for å forhindre at sykdommene oppstår?