*Stoffskiftesykdommer rammer 10-20% av ethvert lands befolkning. Stoffskiftesykdommer må dermed kunne regnes som folkesykdommer, og bør være et prioritert satsningsområde innenfor helsepolitikken. Thyroidea Norge bemerker at intet har vært nevnt om stoffskiftesykdommer i Stortingsmeldinger siden 1999

*Det må utvikles flere medisiner for både høyt og lavt stoffskifte.

*Det bør anerkjennes at det finnes mer enn bare «høyt» og «lavt» stoffskifte. Det finnes mange ulike sykdommer som fører til forstyrrelser i stoffskiftehormonene.

*Det må forskes mer på stoffskiftesykdommer og på autoimmunitet, og dette bør dekkes av offentlige midler

*Det må utdannes langt flere spesialister som har kompetanse innen dette fagområdet. Dette er et krevende felt og krever mangfoldig kompetanse