Vi ønsker å jobbe med:
 
Å utvikle bedre diagnostiske verktøy 
 
Å endre regelverket for thyroideapasienter slik at de har bedre rettigheter i Folketrygden
 
Å bedre kunnskapen om thyroideasykdommer blant allmennleger og endokrinologer samt i befolkningen generelt
 
Å jobbe for mer og bedre forskning på thyroideasykdommer med fokus på diagnostikk og behandling
 
Å fokusere på individuell behandling. En og samme behandling fungerer ikke like godt for alle
 
Å jobbe for internasjonalt samarbeid på området både politisk og medisinsk